Miasto w zagrożeniu

Miasto, jako przestrzeń do życia i działania człowieka, od zawsze skupiało w sobie cały szereg mikrospołeczeństw, ludzi przynależnych do różnych wspólnot, kast, subkultur czy innych zbiorowości. W strukturze miasta, niczym w soczewce, ogniskują się najróżniejsze zachowania ludzkie, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Myśląc o tych drugich, wymieniamy zwykle szeroko pojętą przestępczość, korupcję, różnego rodzaju patologie, ale też mniej oczywiste problemy – choćby wykluczenie społeczne czy rosnące nierówności. Właśnie te różnice i postępująca segregacja społeczeństwa na ludzi biednych, często żyjących na granicy nędzy w całkowitym oddzieleniu do tych uprzywilejowanych, prowadzących luksusowe życie stanowią dziś zarzewie licznych konfliktów. Wszystkie wspomniane zagadnienia są oczywiście w kręgu zainteresowań filmowców, i to zarówno tych dokumentujących pewną, zastaną rzeczywistość, jak i tych dostarczających widzom określonych wrażeń w kinie. Jedni penetrują z kamerą tzw. trudne dzielnice miast, dotykając istotnych, społecznych problemów, drudzy wykorzystują wspomniane miejsca, wraz z ich charakterem, jako pewien punkt wyjścia w swoich obrazach lub jako barwne, często kreślone grubą kreską tło w przypadku określonych gatunków filmowych.

W tym cyklu chcemy pokazać Państwu miasto w kryzysie, w pewnym „odwrocie” moralnym. Miasto, które poza swoją magią i atrakcjami, kryje też własne problemy czy dramaty. Nie ma na świecie miast idealnych. Każde ma swoją proporcję piękna, ale też i brudu. Filmy o miastach w zagrożeniu przybliżą nam raczej ten drugi wariant. Z miast wymarzonych, baśniowych przeniesiemy się do  miast pulsującego niepokoju, nocnych mar i nieuchronnego końca.

Marzec 2013

  • 6 marzec 2013 r. – Miasto Boga – Miasto Boga – reż. Fernando Meirelles, czas 130’, 2002 r.
  • 13 marzec 2013 r. – Nienawiść – reż. Mathieu Kassovitz, czas 94’, 1995 r.
  • 20 marzec 2013 r. – Gomorra – reż. Matteo Garrone, czas 135’, 2008 r.
  • 27 marzec 2013 r. – Ajami – reż. Scandar Copti, Yaron Shani, czas 120’. 2009 r.

Kwiecień 2013

  • 3 kwietnia 2013 r.  – Football Factory – reż. Nick Love, czas 93’, 2004 r.
  • 10 kwietnia 2013 r. – Miasto gniewu – reż. Paul Haggis, czas 113’, 2004 r.
  • 17 kwietnia 2013 r. – Zona – reż. Rodrigo Plá, czas 97’, 2007 r.
  • 24 kwietnia 2013 r. – Fish Tank – reż. Andrea Arnold, czas 124’, 2009 r.

Maj 2013