Czytelnia

Almanach. Koncepty miejskie 2008-2012

Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie. Publikacja autorstwa J. Bieleckiej-Prus, P. Celińskiego, C. Hunkiewicza i M. Kawy.

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi.

Publikacja do pobrania w PDF

A Report on the Condition of Independent Culture and NGOs in Belarus

Publikacja do pobrania w PDF

Даклад аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі

Publikacja do pobrania w PDF

Отчет о состоянии независимой культуры и НПО в Беларуси

Publikacja do pobrania w PDF

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Wydawnictwo Fundacji Open Culture przy współpracy z miesięcznikiem Kultura Enter i Fundacją Kultura Enter.

Publikacja do pobrania w PDF

A Report on the Condition of Culture and NGOs in Ukraine. A Publication by Open Culture Foundation, in cooperation with Kultura Enter monthly and Kultura Enter Foundation.

Publikacja do pobrania w PDF

Рапорт про стан культури і НУО в Україні, Видання: ФУНДАЦІЯ «OPEN CULTURE»  Фундація «Культура Ентер»

Publikacja do pobrania w PDF

pARTisan & Kultura Enter, numer specjalny, styczeń, luty, marzec 2012 / pARTisan & Культура Ентер, спеціяльне видання, січень, люти, березень 2012

Publikacja do pobrania w PDF

pARTisan & Kultura Enter, numer specjalny, listopad 2011 /  pARTisan & Культура Ентер, спеціяльне видання, листопад 2012

Publikacja do pobrania w PDF