Kontakt

Pracownia ds. Współpracy Międzynarodowej

Agata Will

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: a.will@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18