O projekcie

Nataša jest nową inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego wielu kulturalnych organizacji pozarządowych działających w krajach Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Ta inicjatywa oparta jest na szeregu istniejących już powiązań między niezależnymi organizacjami kulturalnymi. W ostatnich latach te organizacje pozarządowe współpracowały w ramach licznych lokalnych projektów artystycznych, programów dotyczących współpracy transgranicznej i budowania potencjału, a także inicjatyw mających na celu reformę polityki kulturowej w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Podczas ostatniego Kongresu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego w Lublinie (www.epccongress.eu) grupa kluczowych osobistości z tej dziedziny postanowiła dalej umacniać nieoficjalnie ustanowione więzi, tworząc bardziej zorganizowaną ale nadal otwartą platformę współpracy.

Nataša nie działa jako sieć oparta na oficjalnym członkostwie lub jako stowarzyszenie profesjonalistów. Jest raczej otwartą platformą dla podobnych inicjatyw i indywidualnych podmiotów kulturalnych, które pragną wiązać swoje głębokie zaangażowanie z innymi kulturalnymi projektami, programami i sieciami Partnerstwa Wschodniego. Już od samego początku nowa platforma dociera do większości regionalnych projektów współfinansowanych z programu Unii Europejskiej Kultura Partnerstwa Wschodniego (www.euroeastculture.eu), Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (Subgroup Culture) (www.eap-csf.eu), programu stypendialnego fundacji Roberta Boscha Menedżerowie Kultury (www.cultural-managers.net), Ukraińska Sieć Kultury (www.kultura.org.ua), sieci uczestników „Tandem” programu wymiany menedżerów kultury (www.tandemexchange.eu) z organizacji MitOst oraz Europejska Fundacja Kultury, itd. Nowa platforma społeczeństwa obywatelskiego jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych współpracą kulturalną w Partnerstwie Wschodnim. Nazwanie platformy imieniem „Nataša” podkreśla jej nieformalny, nieprzedstawicielski i niebiurokratyczny charakter.