Cele

Nataša to platforma organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz kulturalnych podmiotów, które wspierają i promują zrównoważony rozwój kulturowy w krajach Partnerstwa Wschodniego (we współpracy ze swoimi europejskimi odpowiednikami na wszystkich granicach Schengen). Platforma ma na celu:

  • połączyć ustanowione podmioty i zaangażować nowych uczestników na polu kulturowym Partnerstwa Wschodniego do bardziej skoordynowanych i zgodnych działań
  • stworzyć i zapewnić dostęp do istniejącej wiedzy, praktycznego doświadczenia i zasobów (internetowych) współpracy kulturalnej i rozwoju Partnerstwa Wschodniego
  • rozwijać, zapoczątkować, wspierać i reprezentować inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego mające na celu reformę polityki kulturowej w ramach całej polityki lokalnej, narodowej i unijnej oraz dotyczących struktur zarządzania
  • wprowadzać i wspierać nowe pomysły i ważne projekty dążące do zrównoważonego rozwoju kulturowego w Partnerstwie Wschodnim

Wszystkie prace koordynacyjne i podejmowanie inicjatyw opiera się na nieodpłatnej pracy, staraniach wolontariuszy i poświęceniu organizacji oraz osób prywatnych, które angażują się w realizację celów platformy.