Obszary robocze

W najbliższych latach kilka organizacji kulturalnych i osób prywatnych zaangażowanych w tworzenie platformy Nataša zgodziły się realizować szereg działań w następujących czterech obszarach roboczych:

1)      Cyfrowe/internetowe narzędzia komunikacji i dzielenia wiedzy

 • rozwój, uruchamianie i wspieranie internetowego narzędzia do udostępniania wiadomości
 • informowanie członków i zwolenników platformy o celach Nataša
 • rekrutacja/przyciąganie nowych podmiotów, sieci i inicjatyw do platformy
 • stopniowy rozwój doświadczenia internetowego i narzędzi do udostępniania wiadomości, które zawierają informacje, źródła do nauki, najlepsze ćwiczenia, kontakty, itd. w zakresie współpracy kulturowej i rozwoju Partnerstwa Wschodniego

Kontakt: Agata Will, Warsztaty Kultury, Lublin, Polska – a.will@warsztatykultury.pl

2)      Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego – Podgrupa Kultura

 • udostępnianie i wspieranie propozycji politycznych i uchwał podjętych przez platformę w ramach ostatniego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w Kiszyniowie
 • reprezentacja platformy we wszystkich istotnych jednostkach i procesach związanych z polityką (Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, ministerstwa Partnerstwa Wschodniego + rządy, Komisja Europejska, programy UE, Parlament UE)
 • koordynacja wszystkich istniejących i nowych inicjatyw mających na celu reformę polityki kulturowej proponowanych przez platformę

Kontakt: Ihor Savchak, koordynator EaP CSF Subgroup Culture 2013/14, Centrum Zarządzania Kulturą (CCM) Lwów, Ukraina – isavchak@kultura.org.ua

3)      Struktura Projektu Konceptualizacji – Niezależna Fundacja Kultury Partnerstwa Wschodniego

 • sporządzenie krótkiej koncepcji na pomysł utworzenia niezależnej Fundacji Kultury Partnerstwa Wschodniego jak omawiano na ostatnim kongresie Kultura dla Partnerstwa Wschodniego w Lublinie, we współpracy z wszystkimi zainteresowanymi / aktywnymi członkami platformy
 • udostępnianie koncepcji projektu oraz pomysłów platformy w tej sprawie innym zainteresowanym i  inicjatywom, które wspierają utworzenie takiej fundacji szczytem Unii Europejskiej i przewodniczącymi Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (28 – 29 Listopad, 2013)

Kontakt:

Philipp DietachmairEuropejska Fundacja Kultury (ECF), Amsterdam, Holandia –philipp@culturalfoundation.eu

Tsveta Andreeva, Europejska Fundacja Kultury (ECF), Amsterdam, Holandia – tsveta@culturalfoundation.eu

Natasa Bodrozic, Slobodne Veze, Zagrzeb, Chorwacja – abodrozi@gmail.com

4)      „Lokalni Ambasadorzy” projektu Nataša – Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury

 • udostępnianie, promowanie i wspieranie celów oraz pomysłów platformy na poziomie lokalnym
 • rekrutacja / przyciąganie nowych członków platform oraz podobnie myślących lokalnych grup
 • formowanie lokalnych sieci współpracy

Kontakt:

Sophia Lapiashvili, GeoAir, Tbilisi, Gruzja – sophialapiashvili@gmail.com

Vladimir Us, Oberliht, Kiszyniów, Mołdawia – vladimir@oberliht.org.md;

Barbara Denes, Bekelit Miltiart Centre, Budapest, Hungary – barbara.denes@gmail.com

Asmer Abdullayeva, Icherisheher Traditional Art Cente, Azerbaijan – abdullayevaasmer@yahoo.com