Noc Kultury 2010

Dziedzictwo dla przyszłości

Tematem czwartej edycji Nocy Kultury uczyniliśmy niepowtarzalne, wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Lublina. Najważniejsze wydarzenia rozgrywały się na Starym Mieście, uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii, w obszarze którego Komisja Europejska przyznała tytuł „Znaku Dziedzictwa Europejskiego”. Uczestnikom Nocy i mieszkańcom Lublina przypomnieliśmy o tych prestiżowych wyróżnieniach, popularyzując wiedzę o historii miasta.

Tym razem proponujemy zagłębienie się w miejsca bardziej kameralne, zejście z głównych ulic w labirynt zaułków i podwórek Starego Miasta, odkrycie miejskiego piękna, które umyka nam w codziennej krzątaninie. Historia to nie tylko pomniki i daty. Żywym, aktualnym jej świadectwem jest także samo Miasto, nasz Lublin. Popatrzmy na nowo na lubelskie historyczne dziedzictwo, poczujmy jego siłę i aktualność, złapmy w żagle wiatr historii, skierujmy nasz kurs w przyszłość!

Z programu Nocy Kultury 2010