Patterns of Europe 2016

W ramach projektu Patterns of Europe | Wzory Kultury w 2016 roku odbyło się dwa spotkania wokół książek:

28 kwietnia, 2016 Ludowość na sprzedaż – spotkanie z Piotrem Kordubą, Anną Demską i Dorotą Rajchert

Tematem spotkania było poszukiwanie tożsamości we wzornictwie inspirowanym dziedzictwem kulturowym, różne odsłony oraz przyczyny obecności sztuki ludowej w projektowaniu – styl narodowy, Cepelia, etnodizajn. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się skąd wzięła się w Polsce „ludowość”, czy nurt ten był indywidualny wobec innych krajów, jaką miał realną skalę oddziaływania, jak wyglądał w 20-leciu międzywojennym, jaka zmiana zaszła po 1945, czym była w rzeczywistości Cepelia, jej role dla estetyki 2 poł. XX w., dziedzictwo Cepelii i jej wpływ na współczesnych projektantów. Gośćmi spotkania byli Piotr Korduba, dr Ewa Klekot i Dorota Rajchert. Okazją do spotkania była natomiast książka autorstwa Korduby „Ludowość na sprzedaż”, wydana w 2013 roku przez Fundację Bęc Zmiana wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, w partnerstwie z Fundacją Cepelia.

15 listopada 2016 Spotkanie „Gust nasz pospolity”

Co nam się podoba w architekturze? – spotkanie z Błażejem Prośniewskim, autorem książki „Gust nasz pospolity”, Jakubem Głazem i Hubertem Trammerem. Podczas spotkania, po krótkiej prezentacji książki „Gust nasz pospolity”, autor oraz zaproszeni goście rozmawiali o estetyce i jakości architektury w Polsce.