Ewa Gołębiowska

Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dobry design wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zamek wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności. Ewa Gołębiowska aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, jak SEE Platform, DME Award czy EIDD Design for All. Tej ostatniej organizacji, działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, przewodniczy od 2013 roku. Koordynuje i aktywnie uczestniczy w szeregu unijnych projektów związanych z wdrażaniem wzornictwa i nowych technologii, jak „Design Silesia” (2010 – 2013) czy „Śląski Klaster Designu” (2011 – do teraz). Aktywna promotorka designu, autorka wielu artykułów i wykładów, prowadzi również warsztaty i własnego bloga. Nominowana przez radiową „Trójkę” do tytułu Kulturystka Roku, zdobywczyni Perły Polskiej Gospodarki, jest też Honorową Konsul Wolnej Republiki Żiżkow.