Jacek Rutkowski

Grafik, designer, rysownik satyryczny – autor rysunkowych komentarzy satyrycznych ukazujących się od 1985 r. w prasie krajowej i polonijnej. Twórca kilkudziesięciu opracowań graficznych z dziedziny heraldyki samorządowej, projektant herbów i flag miast oraz gmin z terenu województw: łódzkiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Autor książki „Łowicz w XX wieku – kronika fotograficzna”, współautor książek „100 lat kina w Łowiczu” i „I wojna światowa w Łowiczu 1914-1918”. Trzykrotny laureat Złotego Ekslibrisu, nominowany do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i wyróżniony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego, a także Łowickiej Róży w dziedzinie twórczości artystycznej. Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, orderem Gloria OESSH II i III klasy. Współzałożyciel i kustosz Muzeum Guzików w Łowiczu, inicjator Ogólnopolskiej Akcji na Rzecz Ochrony Praw Autorskich Twórców Ludowych „Łapta złodzieja!”.