Julia Babińska

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. została laureatką VI edycji konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii praca magisterska.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia prawa cywilnego (w szczególności prawa własności intelektualnej) oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Autorka artykułu pt. Organizacje zbiorowego zarządzania a pojęcie przedsiębiorcy” w publikacji Prawo autorskie a prawo konkurencji – materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 r. pod red. K. Lewandowskiego, WSUS 2009.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie:

Adwokat Julia Babińska Kancelaria Adwokacka, ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa, e-mail julia.babinska@gmail.com, tel. 88 33 88 999.