Magdalena Krasowska-Igras

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz zarządzania kulturą w Polskiej Akademii Nauk.  Od 10 lat zajmuję się przygotowywaniem i realizacją projektów międzynarodowych, które są moją pasją – aktualnie w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zajmuję się również fundraisingiem, z niezłym skutkiem piszę również wnioski grantowe (Kultura 2007-13, fundusze norweskie, MKIDN), szczególnie w obszarze edukacji kulturalnej i profesjonalizacji kadr kultury.

Uważam, że nic nie kształci tak jak podróże i możliwość wymiany doświadczeń. Również ze względu na moje doświadczenia zawodowe – pracowałam w organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych, byłam również urzędnikiem samorządowym, interesuje mnie temat partnerstwa i współpracy, szczególnie tej międzysektorowej. Sektor kreatywny jako efekt transferu doświadczeń na styku różnych branż jest jej niezwykle ciekawym przypadkiem. Wierzę w moc uczenia się, szczególnie przez całe życie.