Przedstawiciele Ústredie Ľudovej Umeleckej Výroby (ULUV)

Ústredie Ľudovej Umeleckej Výroby (ULUV) – słowacka organizacja wspierająca twórców ludowych, promująca kulturę ludową Słowacji oraz kształcącą nowych adeptów dawnych rzemiosł. ULUV zajmuje się ponadto dokumentacją tradycyjnego rzemiosła i wytworów kultury ludowej, ale także podejmuje działania zachęcające do tworzenia nowych produktów rzemieślniczych i przygotowujące twórców do funkcjonowania na współczesnym rynku.