Warsztaty

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Patterns of Europe | Wzory Europy” to próba zmierzenia się z tematem współczesnego projektowania osadzonego w tradycjach wzorniczych Lubelszczyzny. To zachęta do zainteresowania się bogactwem kultury ludowej dla projektantów oraz okazja do nawiązania ciekawej współpracy dla twórców ludowych. Nie zabraknie także szkoleń branżowych, podnoszących kompetencje obydwu grup.

Podczas warsztatów badać będziemy granicę pomiędzy funkcją, użytecznością a wyglądem, analizować proces powstawania przedmiotów sztuki użytkowej od koncepcji aż do realizacji, tworzyć współczesny wzór lubelski, projektować pamiątkę z Lublina oraz eksperymentować z kształtami i wzorami naczyń glinianych.

Skupimy się na kontekście i zapleczu kulturowym po to, aby tworzyć projekty produktów całkowicie nowych i unikalnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do realizacji warsztatów zapewnia organizator. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Warsztaty podzielone są na trzy moduły:

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW (brak wolnych miejsc)

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego
25-26 października 2014
prowadzi: Agnieszka Ławicka
więcej informacji>>>
Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Partyka
więcej informacji >>>
Tworzywo projektowania – od pomysłu do realizacji
15-16 listopada 2014
prowadzi: Jan Stankiewicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH (do zapisów zachęcamy także projektantów i grafików, uczniów i studentów)

Prawo autorskie w twórczości ludowej
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Łada
więcej informacji >>>
Praca metodą projektu
15-16 listopada 2014
prowadzi: Wojciech Goleman
więcej informacji >>>
Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku
22-23 listopada 2014
prowadzi: Agata Etmanowicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWE (brak wolnych miejsc)
(dla twórców ludowych, projektantów, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych)

Pierwszeństwo zgłoszeń dla osób, które wezmą udział także w szkoleniu “Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego” w dniach 25-26 października 2014.

Wzornik Lubelski – warsztat projektowania graficznego
22-23 listopada 2014
prowadzą: Idalia Smyczyńska i Kamil R. Filipowski
więcej informacji >>>
Pomiędzy formą a użytecznością – dekonstrukcja przedmiotów
29-30 listopada 2014
prowadzą: Anna Kotowicz-Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz
więcej informacji >>>
Nie święci garnki lepią – warsztat projektowania ceramiki
6-7 grudnia 2014
prowadzą: Agnieszka Fornalewska, Piotr Skiba, Robert Jehn–Olszewski
więcej informacji >>>
Pamiątka z Lublina – warsztat metodą design thinking
13-14 grudnia 2014
prowadzi: Andrzej Bogatko
więcej informacji >>>

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.