Meblujemy miasto | Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs „Meblujemy miasto”, który polegał na zaprojektowaniu elementu małej architektury inspirowanej tradycyjnym wzornictwem Lubelszczyzny, został rozstrzygnięty.

5 grudnia 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs „Meblujemy miasto”, organizowany przez Warsztaty Kultury w Lublinie, w ramach projektu PATTERNS OF EUROPE | WZORY EUROPY 2017. W skład jury konkursu weszli: Grzegorz Rzepecki – Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie, Agnieszka Wojciechowska – Kierownik Pracowni Kultury Aktualnej w Warsztatach Kultury w Lublinie, Agnieszka Ławicka – Kierownik Działu Kultury Materialnej i Duchowej, Koordynator Sekcji Etnografii, Kustosz w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Magdalena Zaworska – plastyk, architekt krajobrazu oraz Artur Puszkarewicz – Studio projektowe AZE Design.

Duża ilość nadesłanych projektów oraz ich zróżnicowanie pod względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiły spore wyzwanie dla jury, które ostatecznie zadecydowało o przyznaniu nagrody głównej (w wysokości 4000 zł) Bartłomiejowi Gąsienicy-Ladzi oraz Ewelinie Knurowskiej za projekt „LUBELSKI KOGUCIK”. W zwycięskim projekcie jury szczególnie ujęło odejście od prostej ornamentyki na rzecz przeniesienia ludowego „kogutka” na wielofunkcyjną bryłę, będącą miejscem odpoczynku. Uwagę jury zwrócił także wybór lokalizacji (pusta przestrzeń parkingu przed Areną Lublin), która dzięki obecności tego typu mebla mogłaby zyskać nową funkcję – społeczną.

Dodatkowo jury postanowiło przyznać dwa specjalne wyróżnienia w wysokości 1000 zł: Mateuszowi Kapuście za projekt „WIELOCZYNNOŚCIOWA PLATFORMA MIEJSKA” oraz Agnieszce Popielak i Aleksandrze Popielak za projekt „ŁĄKA MIEJSKA”. Jury uznało, że są to przykłady małej architektury, która uzupełnia realne braki w przestrzeni Lublina i w sposób atrakcyjny zmienia krajobraz oraz postrzeganie przestrzeni publicznej jako miejsca przechodniego, skutkującego tymczasową obecnością w obrębie centrum.

Jury spośród wszystkich nadesłanych projektów postanowiło wyłonić 10 prac, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w styczniu 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane projekty! W ciekawy i inspirujący sposób pokazały one, jak poprzez elementy designu w przestrzeni miejskiej można kształtować estetyczny charakter Lublina.