Kontakt

Koordynatorka projektu:

Agnieszka Wojciechowska
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: a.wojciechowska@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18
mobile: 600 977 068

oraz

Emilia Kietlińska-Drozd
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e.kietlinska-drozd@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18