O projekcie

Projekt Patterns of Europe | Wzory Europy zapoczątkował w Lublinie długofalowy dialog pomiędzy kulturą ludową a nowoczesnym projektowaniem i stanowi pewien punkt wyjścia dla działań na rzecz ochrony tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w naszym regionie. Kładziemy nacisk na prezentację konkretnych wytworów powstających na tym styku oraz promowanie filozofii myślenia i metod działania opartych na współpracy międzysektorowej i projektowaniu twórczym.

Jest to cykl unikatowych pokazów filmowych, wykładów i warsztatów związanych sensu stricto z designem. Dotykamy takich aspektów jak: produkcja przemysłowa i biznes, tradycyjne wzornictwo, promocja w sektorze kreatywnym, design thinking, czy prawa autorskie.

Chcemy inspirować i dostarczać branżowej wiedzy tym, którzy pragną z pasji i talentów artystycznych uczynić swój zawód oraz prezentować doświadczenia osób, które tę trudną drogę już przeszły.