Jacek Dziaczkowski – Demokraci – Lwów 2004

Ekspozycja zdjęć w przestrzeni miejskiej Lwowa, wystawa fotografii.
Kurator – Andrij Bojarov

…to co uderzyło mnie najbardziej, to w zimowym, czarno-białym krajobrazie – pomarańczowe elementy strojów mieszkańców Lwowa i to, że z taką łatwością mogłem fotografować ludzi. Na kilkaset osób, które sfotografowałem, odmówiły mi dwie. Nikt nie pytał się, po co te zdjęcia robię. Wszystko dla wszystkich było jasne. Życzę Państwu i sobie, by taki okres nastąpił jeszcze nie tylko w życiu Ukrainy, ale i w moim kraju, w Polsce. (J. Dziaczkowski, 2005)

Jacek Dziaczkowski – ur. 1957, zginął tragicznie w Warszawie w 2006. Studiował m.in. filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1978-84). W 2004 na kilka dni przed rozpoczęciem Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie wykonał we Lwowie dużą serię portretów przechodniów, która weszła do projektu „Demokraci” pt. „Lwów -2004”. W tym samym roku stworzył serie dokumentalne o postsowieckich placach zabaw i z cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Wtedy też założył stronę internetową www.pracowniadokument.pl gdzie te, i inne zdjęcia można oglądać do dziś.

ArtNastup >>>