Działania

6 wizyt studyjnych trwających 4 dni w krajach Partnerstwa Wschodniego obejmujących:

  • seminaria otwarte, prowadzone przez europejskich ekspertów, dotyczące: Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego (jego misji, rezultatów i przyszłych założeń), polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec Partnerstwa Wschodniego, integracji krajów PW z UE, możliwości udziału w programach edukacyjnych, artystycznych i społecznych oraz mechanizmów finansowych UE dla obywateli PW i aktualnej sytuacji kultury w krajach PW;
  • warsztaty poświęcone takim zagadnieniom jak: budowanie sieci lokalnych i europejskich, kultura ku rozwojowi, kultura ku edukacji, źródła finansowania, rozwijanie umiejętności menadżerskich w kulturze i inne;
  • spotkania z artystami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, działaczami społecznymi mające na celu zapoznanie się z modelami funkcjonowania działalności kulturalnej w krajach PW oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk kulturalnych w tych krajach.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Spotkania i seminaria:

Baku (Azerbejdżan) 6 października 2012
Erewań (Armenia) 12 października 2012
Mińsk (Białoruś) 2 listopada 2012
Kiszyniów (Mołdawia) 8 listopada 2012

Warsztaty:
Tbilisi (Gruzja) 8 – 11 października 2012 – warsztaty dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji
Lwów (Ukraina) 4 – 7 listopada 2012 – warsztaty dla uczestników z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy


EFEKTY:

Efektem wizyt będzie opracowanie strategii budowania sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, opracowanie założeń dla kolejnego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w 2013, oraz analiza stanu kultury i jej aspektów, a także oddziaływania na system polityczny, społeczny i ekonomiczny w krajach PW oraz na integrację z UE. Diagnoza ta posłuży do wypracowania wspólnych narzędzi współpracy w Europie oraz będzie jednym z ważnych elementów w stworzeniu strategii budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.