Czytelnia

Elementarz tradycji

 

Opracowanie tekstów

Ewa Grochowska – uczennica wybitnego skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. Główny obszar jej muzycznych zainteresowań to śpiew tradycyjny i muzyka instrumentalna centralnej i południowo – wschodniej Polski. Prowadzi badania poświęcone gatunkom i stylom śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Europie Środkowo – Wschodniej, realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową, poświęconą polskim pieśniom tradycyjnym. Związana m.in. z Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej (www.staromodni.pl) i zespołem Warszawa Wschodnia. Prowadzi również własny zespół śpiewaczy, z którym – w różnych składach osobowych – przygotowuje koncerty dedykowane wybranym stylom tradycyjnego śpiewu polskiego. Jest pomysłodawczynią (wspólnie z Krzysztofem Butrynem) programu, bazującego na tradycyjnych sposobach przekazu umiejętności muzycznych pt.: „Złoty Talar – nieformalna edukacja muzyczna jako kapitał kulturowy” oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i artystycznych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014).

Marta Graban Butryn – absolwentka kulturoznawstwa (spec. folklorystyka i etnologia), obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą obrzędowości rodzinnej Łemków, stypendystka International Visegrad Fund, od wielu lat poznaje i śpiewa muzykę tradycyjną Roztocza Zachodniego i Łemkowszczyzny. Uczestniczka wielu wypraw terenowych oraz przedsięwzięć muzycznych z udziałem wiejskich muzykantów i śpiewaków. Wspólnie z mężem prowadzi Fundację Stara Droga. Animatorka chętnie pracująca z dziećmi i młodzieżą, na co dzień mama Olesia.

Katarzyna Kraczoń  – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa (specjalność: folklorystyka i etnologia), doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat semiotyki gestów rytualnych w polskiej obrzędowości rodzinnej i dorocznej. Jest współredaktorką tomu pokonferencyjnego „Jan Pocek – poeta, co śpiewał i orał” oraz autorką kilkunastu tekstów publikowanych w tomach pokonferencyjnych oraz w takich czasopismach, jak „Przegląd Religioznawczy”, „Twórczość Ludowa”, „Literatura Ludowa”, „LUD”, „Okolice”. Redaguje portal kulturaludowa.pl. Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu edukacyjnego „Akademia Sztuki Ludowej”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikacją kulturową, semiotyką, sztuką i literaturą ludową.

Karolina Waszczuk – absolwentka kulturoznawstwa (spec. folklorystyka i etnologia; sztuka i turystyka). Jej zainteresowania dotyczące kultury tradycyjnej skupiają się wokół zagadnień związanych ze sztuką, rzemiosłem i wiedzą ludową.  Kierowniczka Pracowni Edukacji i Animacji Kultury w Warsztatach Kultury w Lublinie. Odpowiada za program Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych i animacyjnych m.in. Elementarz tradycji, Ele Mele Nutki, Zielony Kocyk, Spotkania Opowiadaczy Słowodaję. . Współpracuje z Fundacją Kultura Enter. Autorka projektu Elementarz tradycji.