O projekcie

Ogrody Piosenek było świętem piosenki autorskiej i czasem, w którym rutyna i masowość zostały zastąpione pięknem i głębią lirycznych tekstów oraz harmonią kompozycji muzycznych.

Wzrastająca z roku na rok popularność Festiwalu „Ogrody Piosenek” utwierdzała w przekonaniu, że piosenka literacka nadal ma rzesze fanów oraz przyciąga tych, którzy znudzeni powierzchownością masowej rozrywki, pragną na kilka dni zanurzyć się w krainie piękna i łagodności. Artyści występujący na Festiwalu, poprzez liryczne teksty, przypominali o wartościach, które gubią się w codziennym pośpiechu.

Co roku ileś osób wygrywa Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Olsztyńskie Spotkania Zamkowe – Śpiewajmy Poezję. Niektóre z tychże decydują się na zawodowstwo. To znaczy budują repertuar, zaplecze muzyczne, robią nagrania studyjne i teledyski. Jednak dla młodego artysty przebijanie się z własną ofertą na rynek jest coraz trudniejsze i brakuje instytucji, która mogłaby poświadczyć wartość artystyczną jego propozycji. Ogrody Piosenek taką hierarchię, taki panteon przyszłych sław współtworzyły.

Dlaczego recitale? Bo w długiej formie estradowej dopiero widać to, co w artyście najważniejsze – mianowicie osobowość. Ujawnia się to „coś”, które zaciekawia, fascynuje i powoduje pewność, że obcujemy z wielkością. Ogrody Piosenek inwestowały w osobowości właśnie czyli w pewną przyszłość.