O projekcie

Fiesta Alegria to wydarzenie międzynarodowe, które zachęcało do czynnego udziału odbiorców z całej Polski w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Przyczyniało się ono do integracji i dynamizacji środowisk zajmujących się kulturą o korzeniach iberoamerykańskich w regionie lubelskim. Aspiracją projektu była zmiana stereotypowego myślenia o kulturze tego regionu, że Hiszpania to nie tylko flamenco, a Portugalia to nie tylko fado, ale całe bogactwo kultury, gdzie przeplatają się wpływy historyczne, cywilizacyjne i tradycyjne.

Na festiwalu pokazywano wydarzenia ukazujące kulturę iberoamrerykańską w sposób innowacyjny, niepowtarzalny, niezwykły, łączące tradycje z nowymi trendami. Była to również dobra okazją do intensyfikacji współpracy ze środowiskami artystycznymi i kulturalnymi tych krajów, do spotkania i zderzenia kultury wschodu i zachodu. Festiwal był jednym z wydarzeń wspierających starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a także umacniających partnerstwo iberoamerykańskie.

Został on powołany do życia w roku 2008, dzięki zaangażowaniu Centrum Kultury w Lublinie, Stowarzyszenia Wokalnego In Corpore oraz Estudio de Baile Flamenco „Con Alegria”, jako festiwal kultury falmenco, którego program skupiał się na wydarzeniach promujących czystą formę (puro flamenco) tej kultury.

Z roku na rok zasięg i formuła Festiwalu poszerzane były o nowe formy artystyczne promujące nie tylko flamenco, ale kulturę całego Półwyspu Iberyjskiego, sięgając w swych założeniach do jej korzeni i wpływów z Ameryki Południowej oraz krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu.

W ramach festiwalu organizowano pokazy filmowe, wystawy, spektakle, koncerty a także warsztaty przybliżające kulturę iberoamerykańską, języki: hiszpański i portugalski, warsztaty kulinarne, tańca flamenco, a także gry m. in. na gitarze, cajón i kastanietach.

Festiwal był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin.

Organizatorzy: Fundacja Kultura Enter, Warsztaty Kultury

Współpraca: Grodzka 15 Restaurant, Radio Lublin, Gazeta Wyborcza, TVP3