O projekcie

Projekt tropi, śledzi i rekonstruuje z zachowanych fragmentów pamięć staromiejskiej kamienicy przy Grodzkiej 5, siedziby Warsztatów Kultury, którą po swojemu odsłaniają narracje pojedynczych osób – dawnych mieszkańców, bywalców lub pracowników mieszczących się w budynku instytucji.

.

Projekt poświęcony historii kamienicy przy ul. Grodzkiej 5 w Lublinie. Historia jest tutaj obiektem niekończącego się poszukiwania, tropienia, odgadywania, śledztwa, a wraz z nimi – odtwarzania  i rekonstruowania z zachowanych fragmentów. Jest wciąż na nowo tworzona. Impulsem do takiej aktywności staje się bogata pamięć budynku, którą będą po swojemu odsłaniały narracje pojedynczych osób – dawnych mieszkańców, bywalców lub pracowników mieszczących się  w kamienicy instytucji. Na kształt wspomnień mają wpływ marzenia, ambicje, lecz i frustracje czy zawiedzione ludzkie nadzieje. Indywidualne interpretacje, w których prawda miesza się z fikcją, rodzą setki możliwych opowieści.

Kamienica Grodzka 5 to w gruncie rzeczy konglomerat dwóch budynków, przy ul. Grodzkiej 5 i Grodzkiej 5a (łączy się z nimi także i kamienica przy ul. Grodzkiej 3). Obserwując ich zawikłaną, labiryntową strukturę, można dostrzec niezwykłą wielowarstwowość historii. Pochodząca z XV wieku, często zmieniała właścicieli, trafiając ostatecznie w pierwszej ćwierci XX wieku w ręce żydowskie. Mieściła się w niej znana piekarnia i piwiarnia. Ważnym faktem z jej historii jest i to, że na początku lat 40. znalazła się na granicy lubelskiego getta. Po wojnie Grodzka 5 pełniła funkcję domu związków twórczych, przechodząc na własność miasta i stając się siedzibą wielu ważnych, nie tylko lokalnie, instytucji. Do końca 2012 roku mieściły się tutaj Galeria Labirynt i Biuro Wystaw Artystycznych (BWA), a do 2014 roku  restauracja Złoty Osioł. Do dzisiaj znajdują się tutaj m.in. biura i galeria Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, siedziba redakcji kwartalnika literackiego „Akcent”, biura oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Muzeum Apteka Cefarm, a od 2013 r. swoją siedzibę mają tutaj Warsztaty Kultury w Lublinie.

Intensywne życie kulturalne Grodzkiej 5, gdzie pojawiały się słynne postaci teatru alternatywnego i klasycy awangardy sztuk wizualnych nie jest dostatecznie docenione i zbadane, a przecież zostawiło swoje ślady w samej substancji budynku, nie mówiąc już o kształcie życia artystycznego w Lublinie, a zapewne i poza nim.

Celem projektu Grodzka 5 jest uzmysłowienie aktualności i bliskości historii, twórcze przepracowanie historii  staromiejskiej kamienicy, danie głosu tym, którzy zostali zapomniani. Z zaproszonymi gośćmi i z mieszkańcami Starego Miasta stworzymy nową, wielowątkową opowieść o domu, na bazie miejskich legend czy historii kryminalnych, w której zatarte przez czas wspomnienia będą modyfikowane przez sferę marzeń, pragnień, niespełnienia i szaleństwa.

Projekt rozpoczął się w 2013 roku i jest kontynuowany do dzisiaj. Podczas gdy poprzednie lata obfitowały w realizacje, odnoszące się do kamienicy jako miejsca pamięci (także  jako wielu konkurujących ze sobą pamięci), to tegoroczna edycja skupi się na zagadnieniu kolekcji, archiwów i pamięci zmagazynowanej, związanej z codziennym życiem instytucji artystycznych mających tutaj swe siedziby. Zaproszeni artyści i kuratorzy spróbują eksplorować to, co zapomniane z wydarzeń z życia towarzyskiego i artystycznego, jakie toczyło się w kamienicy.

Magdalena Ujma