Kongres 2011

W dniach 21 – 23 października w Lublinie odbył się Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego – spotkanie praktyków kultury, samorządowców, artystów, filozofów i badaczy kultury z 17 krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Przez trzy dni wypracowywali oni praktyczne mechanizmy wzmacniania współpracy kulturalnej ponad granicami.

Udział w dyskusjach i warsztatach wzięli m. in.: Robert Alagjozovski, Leyla Aljyeva, Edwin Bendyk, Oleksandr Butsenko, Andriej Chadanowicz, Krzysztof Czyżewski, Jean-Pierre Deru, Tarlan Gorchu, William Hollister, Levan Khetaguri, Wojciech Kłosowski, Shopia Lapiashvili, Igor Logvinov, Paweł Potoroczyn, Stefan Rusu, Payam Sharifi, Krzysztof Stanowski, Siegfried Wöber.

Pierwsze kongresowe sesje dyskusyjne skoncentrowane były na pięciu tematach zaproponowanych przez międzynarodową Radę Programową Kongresu: Kultura ku współistnieniu, Kultura ku rozwojowi, Kultura ku edukacji, Kultura ku niezależności, Kultura ku organizacji. Sesje te dążyły do wypracowania problemów i zaleceń, które następnie zostały opracowane podczas warsztatów, prowadzonych w kilkunastu niewielkich grupach roboczych. Ich efektami, zorientowanymi na praktykę i wdrażanie, stały się rekomendacje Kongresu, czyli propozycja oparta na koncepcji wzbogacenia Partnerstwa Wschodniego o program kulturowy: istotny, wymierny i oparty na wielostronnym, równorzędnym partnerstwie.

Podczas Kongresu odbyły się również Targi Dobrych Praktyk, ukazujące innowacyjne inicjatywy kulturalne oraz najciekawsze zgłoszenia przesłane na otwarty konkurs „Kultura ponad granicami”, prezentujący projekty współpracy kulturalnej.
Na Kongres zaprosiliśmy też wydawców i redaktorów pism kulturalnych. Prezentując ich ofertę stworzyliśmy wielojęzykowy kiermasz wydawnictw z zakresu kultury.

Rada Programowa

W skład Rady Programowej Kongresu weszły wybitne osobowości kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej: Krzysztof Czyżewski (Polska) – przewodniczący oraz Vahram Aghasyan (Armenia), Oleksandr Butsenko (Ukraina), Andrei Chadanowicz (Białoruś), Milena Dragićević – Šešić (Serbia), Tarlan Gorchu (Azerbejdżan), Witek Hebanowski (Polska), Basil Kerski (Niemcy), Levan Lagidze (Gruzja), Rafał Koziński (Polska), Monika Szewczyk (Polska), Larisa Turea (Mołdawia).

PROGRAM KONGRESU


21 października / Piątek

10:00 – 11:00 Sesja otwierająca: PARTNERSTWO WSCHODNIE JAKO PROJEKT KULTUROWY, cz. I
Wystąpienia: Krzysztof Czyżewski, Krzysztof Żuk, Krzysztof Hetman, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Stanowski

11:00 – 13:00 Sesja otwierająca: PARTNERSTWO WSCHODNIE JAKO PROJEKT KULTUROWY, cz. II
Wystąpienia: Zbigniew Gniatkowski, Paweł Potoroczyn, Tarlan Gorchu, Vahram Aghasyan, Andrej Chadanowicz, Iryna Magdysz, Agata Etmanowicz, Leszek Napiontek, Kamil Wyszkowski, Oleksandr Butsenko, Włodzimierz Wysocki, Rafał Koziński

14:00 – 15:30

 • Sesja panelowa KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU
  Moderator: Krzysztof Czyżewski. Udział w dyskusji wezmą: Stefan Batruch, Sofia Dyak, Tarlan Gorchu, Dariusz Jachimowicz, Peter Jukes, Iryna Magdysz, Stefan Rusu, Payam Sharifi, Stefan Włodarczyk
 • Sesja panelowa KULTURA KU ORGANIZACJI/NIEZALEŻNOŚCI
  Moderator: Witek Hebanowski. Udział w dyskusji wezmą: William Hollister, Sophia Lapiashvili, Igor Logvinov, Leszek Napiontek, Olena Pravylo, Sabina Shikhlinskaya, Siegfried Wöber

16:00 – 17:30

 • Sesja panelowa  KULTURA KU EDUKACJI
  Moderator: Milena Dragićević-Šešić. Udział w dyskusji wezmą: Robert Alagjozovski, Hanna Cervinkova, Jean Pierre Deru, Javier Galan, Levan Khetaguri, Małgorzata Litwinowicz, Hubert Łaszkiewicz, Ianina Prudenko
 • Sesja panelowa KULTURA KU ROZWOJOWI
  Moderator: Paweł Prokop. Udział w dyskusji wezmą: Leila Aljeva, Vahram Aghasyan, Edwin Bendyk, Oleksandr Butsenko, Wojciech Kłosowski, Krzysztof Stanowski

18:00 – 19:00 Podsumowanie sesji panelowych z przedstawieniem zagadnień, które będą poruszone podczas pracy w grupach roboczych w sobotę i niedzielę

22 października/Sobota

09:30 – 11:30 Targi Dobrych Praktyk

Sewiaryn Kwiatkouski – Projekt budzma.org
Marta Keil – East European Performing Arts Platform
vlodkokaufman, Waldemar Tatarczuk – Tydzień Sztuki Aktualnej
+ prezentacja 7 zwycięskich projektów wyłonionych w konkursie KULTURA PONAD GRANICAMI

12:00 – 13:30

 • Grupa robocza  KULTURA KU EDUKACJI, cz. I
  Prowadzenie: Milena Dragićević-Šešić
 • Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/ NIEZALEŻNOŚCI, cz. I
  Prowadzenie: Witek Hebanowski, Agata Etmanowicz
 • Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. I
  Prowadzenie: Paweł Prokop
 • Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, CZ.I
  Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski, Dariusz Jachimowicz

14:30 – 16:00

 • Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. II
 • Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/NIEZALEŻNOŚCI, cz. II
 • Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. II
 • Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, cz. II

16:30 – 18:00

 • Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. III
 • Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/ NIEZALEŻNOŚCI, cz. III
 • Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. III
 • Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, cz. III

23 października/Niedziela

09:30 – 11:00

 • Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. IV
 • Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/ NIEZALEŻNOŚCI, cz. IV
 • Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. IV
 • Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, cz. IV

11:30 – 13:00 Podsumowanie Kongresu i przedstawienie rekomendacji

 

 

Organizatorzy: Miasto Lublin, Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury

Partnerzy: Miasto Lwów, Miasto Tbilisi, Instytut Polski w Bukareszcie, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Mińsku, UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Województwo Lubelskie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Wspierają nas: Eastbook.eu, Nowa Europa Wschodnia, Kultura Liberalna, Res Publica, Miesięcznik Wymiany Idei kulturaenter.pl, Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Promocja wiedzy o Polsce”.