Misja i cele

Misja i cele

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zmierza ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany – awangardowe.

Na Kongresie spotykają się twórcy, myśliciele i organizatorzy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi się zaangażować w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdą się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.

Kongres zmierza ku:

  • ustanowieniu długotrwałej platformy „kultury dla zmiany” opartej na: organizowanych co dwa lata kongresach, ciągłej działalności think-tanków i grup roboczych, publikacjach, szkołach letnich i innych partnerskich przedsięwzięciach;
  • budowaniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego;
  • rozwijaniu długofalowej współpracy z sąsiadami Partnerstwa Wschodniego: Unią Europejską, Rosją, Turcją i innymi regionami świata;
  • zaangażowaniu kultury w zmianę społeczną, modernizację i rozwój cywilizacyjny;
  • wypracowaniu narzędzi organizacyjnych i finansowych dla wspólnych koncepcji i zadań.