Mówią o nas…

Udało się też dokonać rzeczy niemal niemożliwych. Zamiast typowego kongresu czy konferencji opartej na wygłaszanych referatach powstało dziesięć grup roboczych, w których przez trzy dni pracowano nad konkretnymi rozwiązaniami w dziedzinach edukacji, komunikacji i kultury. Jak powiedział dyrektor programowy Kongresu Krzysztof Czyżewski: „Znaleźliśmy się na platformie twórczej. Nie przyjmujemy gotowych, narzuconych rozwiązań, ale sami je wypracowujemy”.

Nowa Europa Wschodnia, 26.10.2011, Grzegorz Nurek, „Kultura ponad granicami”,

Oleksandr Butsenko dla Polskiego Radia dla zagranicy:

Kultura może być najlepszym narzędziem do wzajemnego zrozumienia się, do zrozumienia kultury Europy Wschodniej. Kultura pomaga także wymieniać informacje na tematy poszczególnych krajów. To może zmieniać stereotypowe opinie na ich temat. Dlatego możemy mówić, że kultura jest pomostem, może spajać i pomagać w podejmowaniu odpowiednich decyzji.

Polskie Radio dla zagranicy, 25.10.2011, „Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego”,

[Kongres] Otwiera nową ścieżkę współpracy kulturalnej z krajami Wschodu i przełamuje impas polityczny w Partnerstwie Wschodnim. Jest ważny także dla samego Lublina, który staje się centrum wschodniej współpracy.

Gazeta Wyborcza, 24.10.2011, Roman Pawłowski, „Tani Kongres, dobre skutki”