O Kongresie

Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” to pierwsza tego rodzaju inicjatywa współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, oferująca przedstawicielom tych krajów szeroką przestrzeń udziału oraz długofalową perspektywę działania. Kongres stanie się platformą wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim.

Głównym celem stojącym przed Kongresem jest wzmocnienie współpracy kulturalnej i społecznej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i krajami Partnerstwa Wschodniego. Kongres powstaje bowiem w przekonaniu, że w budowaniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego potrzebna jest platforma wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim.

Organizując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dlatego zapraszamy do Lublina doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, a także filozofów i badaczy kultury.

Obrady i warsztaty przygotowujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia dla wszystkich przedstawicieli świata kultury naszej części Europy, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy.

Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” stanowi kluczową część szerszego, wieloletniego projektu „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”, realizowanego przez Miasto Lublin we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie i Fundacją Trans Kultura. Partnerami projektu są: Miasto Lwów, Miasto Tbilisi, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Mińsku, Instytut Polski w Bukareszcie. Tym samym Kongres jest kluczowym wkładem Lublina w realizację Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a także kontynuacją jednego z najważniejszych założeń aplikacji miasta w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.