PROGRAM 2013

Program Kongresu „ KULTURA DLA PARTNERSTWA WSCHODNIEGO”
Lublin, 4 – 6 października 2013

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA
9:00 – 10:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 – 11:30
PANEL OTWIERAJĄCY Z UDZIAŁEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM KULTURY, RADY PROGRAMOWEJ KONGRESU

11:30 – 12:00

PRZERWA KAWOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

12:00 – 13:30

KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Co dla nas znaczy Europa? Głos ludzi kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego w debacie o nowej narracji dla Europy”
Moderator: Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Polska)
Paneliści: Vahram Aghasyan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Tarlan Gorchu (Centrum Kultury dla Dzieci TUTU, Azerbejdżan), Andrei Khadanovich (poeta, Białoruś), Levan Khetaguri (Państwowy Uniwersytet Ilia, Gruzja), Iryna Magdysh (Wydział Kultury Miasta Lwów, Ukraina), Larisa Turea (krytyk teatralny, Mołdawia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

12:00 – 13:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Czytanie wybranych metropolii krajów Partnerstwa Wschodniego i Europu Środkowej przez funkcjonowanie przestrzeni publicznych” – wprowadzenie i prezentacje przykładów wybranych metropolii
Moderator: Paweł Jaworski (naprawsobiemiasto.eu, Polska)
Paneliści: Anton Polskyi (Partizaning, Rosja), Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska), Aneta Spaseka (Prva Arhi-Brigada, Macedonia), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

12:00 – 13:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Jakie nowe kompetencje potrzebne są kulturze?” – panel otwierający
Moderator: Ludwig Henne (menadżer kultury, Niemcy)
Paneliści: Jean Pierre Deru (Stowarzyszenie Marcela Hictera, Belgia), Darius Polok (MitOst, Niemcy), Wato Tsereteli (Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, Gruzja), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Sanjin Dragojevic (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), Leszek Napiontek (Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

12:00 – 13:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Jak rozumiemy rozwój w kulturze i rozwój poprzez kulturę”
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie)
Paneliści: Natasa Borodzic (Slobodne veze, Chorwacja), Marcus Oertel (Transkaukazja, Niemcy), Anna Ghazaryan (Ministerstwo Kultury, Armenia), Cornelia Bruell (Austria), Jasminko Halilovic (Udruženje Urban, Bośnia i Hercegowina), Rita Khladi (Stowarzyszenie Afrykayana, Maroko)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

13:30 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

15:00 – 17:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Sesja wymiany idei i doświadczeń”
Moderator: Witek Hebanowski (Fundacja Inna Przestrzeń, Polska), Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 18:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Czytanie wybranych metropolii krajów Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowej przez funkcjonowanie przestrzeni publicznych” – warsztat
Moderator: Paweł Jaworski (naprawsobiemiasto.eu, Polska)
Paneliści: Anton Polskyi (Partizaning, Rosja), Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska), Aneta Spaseka (Prva Arhi-Brigada, Macedonia), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Nowe umiejętności i kompetencje” – warsztat
Moderator: Jean Pierre Deru (Stowarzyszenie Marcela Hictera, Belgia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Uczestnictwo w kulturze vs. kultura partycypacyjna – nowe formy animacji kulturalnej” – warsztat
Moderator: Anna Danilewicz (Muzeum Wojska w Białystoku, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Mapowanie naszych światów” – warsztat
Moderator: Ines Tercio (Projekt Phakama, Hiszpania/Wielka Brytania) i Lance Kirby (Projekt Phakama, Wielka Brytania)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Partnerstwo Wschodnie a Unia Europejska – warsztat i dyskusja poświęcona programowi PW, możliwościom, które daje oraz oczekiwaniom wobec niego. Kontekst: inne programy transgraniczne, które mogą być wykorzystane dla rozwoju kultury”
Moderator: (tbc)
Paneliści: Natasa Borodzic (Slobodne veze, Chorwacja), Marcus Oertel (Transkaukazja, Niemcy), Anna Ghazaryan (Ministerstwo Kultury, Armenia), Cornelia Bruell (Austria), Rita Khladi (Stowarzyszenie Afrykayana, Maroko)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

16:30 – 18:00
KIEW: „Cena Wolności. Powstanie Warszawskie we wspomnieniach uczestników”
Paneliści: prof. Władysław Bartoszewski i prof. Jerzy Kłoczowski
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

17:30 – 18:30
PARTNERSHIP FAIR – prezentacje inicjatyw i organizacji

18:30
KOLACJA

SOBOTA, 5 PAŹDZIERNIKA

DYSKUSJE I WARSZTATY

9:30 – 11:00
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Tworzenie narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe. Sztukmistrz z Lublina i miejskie utopie Oskara Hansena”
Moderator: Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska)
Miejsce: Osiedle Słowackiego, Lublin

9:30 – 11:00
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Jak kultura radzi sobie z historią? Lublin. Pamięć Miejsca. Doświadczenia Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w artystycznej pracy z pamięcią”
Paneliści: Tomasz Pietrasiewicz, Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 11:00
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Działania kulturotwórcze na obszarach pozacentralnych”
Moderator: Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska)
Paneliści: Mariana Assenova (Fundacja Nova Kultura, Bułgaria), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Aung Soe Min (Galeria Pansondan, Birma), Anna Rozhentsova (DK La Mora, Białoruś)
Miejsce: Autonomiczna Przestrzeń Społeczna Cicha

9:30 – 11:00
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Potencjał oraz indywidualna kreatywność jako zawód” – warsztaty
Moderator: Wato Tsereteli (Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, Gruzja)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 11:00
KULTURA I ROZWÓJ: „Zmiana poprzez kulturę. Przykłady inicjatyw: program Europejskich Stolic Kultury oraz miasta: Perm, Lwów, Sarajewo, Lublin. Omówienie historii rozwoju poprzez kulturę w poszczególnych miastach” – prezentacje przykładów
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie, Polska)
Paneliści: Jasminko Halilovic (Udruženje Urban, Bośnia i Hercegowina)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: „Alfabety i alfabetyzmy”
Moderator: Piotr Celiński (UMCS w Lublinie, Polska)
Paneliści: Tarlan Gorchu (Centrum Kultury dla Dzieci TUTU, Azerbejdżan), Joanna Roszak (Polska Akademia Nauk, Polska), Vuk Ćosić (Ljubljana Digital Medialab, Słowenia), Andrej Khadanovich (poeta, Białoruś)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie
dyskusjom w ramach osi Kultura nowych technologii towarzyszyć będzie praca Małgorzaty Dawidek – Garlickiej „Składanki” (którą użyczyło Muzeum Współczesne we Wrocławiu) oraz projekt Romana Bromboszcza.

9:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: „Sztuka mediów: Ku emancypacji dzieła, widza i artysty”
Moderator: Maciej Ożóg (Instytut Kultury Współczesnej, Polska)
Paneliści: Zbigniew Sobczuk (Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Polska), Piotr Krajewski (WRO Art Center, Polska), Bohdan Shumylovych(Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo Wschodniej, Ukraina)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: „Design jako język kultury”
Moderator: Karol Grzywaczewski (designer, Polska)
Paneliści: Edgar Bąk (edgarbak.info, Polska); Otar Karalashvili (Book Art Center Tbilisi, Gruzja); Ihar Yukhnevich (yukhnevich.com, Białoruś)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

11:00 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

11:30 – 13:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Jak kultura radzi sobie z historią? Europejskie debaty o pamięci i zapomnieniu”
Moderatorzy: Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Polska), Łukasz Jasina (Kultura Liberalna, Polska)
Paneliści: Vahida Ramujkić (irational.org , Serbia/Hiszpania), Volodymyr Sklokin (Międzynarodowy Uniwersytet Solomon, Ukraina), Hussein Masmaliyev (Xurcun-ART, Azerbejdżan)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 13:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Tworzenie narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe”
Moderator: Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin),
Paneliści: Iryna Magdysh (Wydział Kultury Miasta Lwów, Ukraina), Bogusław Szmygin (Politechnika Lubelska, Polska), Selim Ben Hassen (Al-Khaldounia, Tunezja), Ashot Mirzoyan (City Research Center, Armenia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 13:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Peryferie sztuki społecznie zaangażowanej. Sztuka a polityka, sztuka a prawo”
Moderator: Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska)
Paneliści: Alicja Rogalska (alicjarogalska.co.uk, Polska), Anna Zvyagintseva (Hudrada, Ukraina), Mykola Ridnyi (SOSka, Ukraina), Valiancina Kisialiova (Galeria Y, Białoruś), Nebojša Milikić (REX, Serbia)
Miejsce: Autonomiczna Przestrzeń Społeczna Cicha

11:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Icherisheher – żywa historia. Nasza przeszłość widziana jako nasza przyszłość” – warsztaty
Moderator: Asmer Abdullayeva (Centrum Sztuki Tradycyjnej „Icherisheher”, Azerbejdżan)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 13:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Zmiana poprzez kulturę. Przykłady inicjatyw: program Europejskich Stolic Kultury oraz miasta: Perm, Lwów, Sarajewo, Lublin. Omówienie historii rozwoju poprzez kulturę w poszczególnych miastach” – warsztat
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie, Polska)
Paneliści: Jasminko Halilovic (Udruženje Urban Bośnia i Hercegowina)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

13:30 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

15:00 – 17:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Tożsamości kulturowe i dialog międzykulturowy. Brakujące ogniwo?” – warsztat
Moderator: Ashot Mirzoyan (City Research Center, Armenia) i Anna Szyńkarczuk (City Research Center, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Kultura wobec konfliktów”
Moderator: Witek Hebanowski (Fundacja Inna Przestrzeń)
Paneliści: Aung Soe Min (Galeria Pansondan, Birma), Markus Oertel (Transkaukazja, Niemcy)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Gadająca Biblioteka” – otwarte spotkanie niemoderowane z panelistami osi
Paneliści: Alicja Rogalska (artystka, Polska), Anna Zvyagintseva (Hudrada, Ukraina), Mykola Ridnyi (SOSka, Ukraina), Valiancina Kisialiova (Galeria Y, Białoruś), Mariana Assenova (Fundacja Nova Kultura, Bułgaria), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Aung Soe Min (Galeria Pansondan, Birma), Paulina Paga (Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Polska), Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska), Anna Chistoserdova (Galeria Y, Białoruś), Lukas Berberich (Centrum Tabačka, Słowacja), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia), Michał Wolny (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych „Tektura”, Polska), Alicja Kawka (Kawiarnia „Kawka”, Polska), Oleksandr Suprunets (Garage Gang, Ukraina), Anna Rozhentsova (DK La Mora, Białoruś), Małgorzata Gąsiorowska (Spółdzielnia Emma, Polska)
Miejsce: Autonomiczna Przestrzeń Społeczna Cicha

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Otwarte metodologie edukacyjne na rzecz współpracy transgranicznej“ – warsztat
Moderator: Robert Alagjozovski (Międzynarodowa Sieć Menadżerów Kultury „Oracle”, Macedonia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: Podsumowanie całej osi ze wszystkimi uczestnikami paneli i warsztatów
Moderatorzy: Karol Grzywaczewski (designer, Polska), Piotr Celiński (UMCS, Polska) i Maciej Ożóg (Instytut Kultury Współczesnej, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Zmiana poprzez kulturę. Przykłady inicjatyw: program Europejskich Stolic Kultury oraz miasta: Perm, Lwów, Sarajewo, Lublin. Omówienie historii rozwoju poprzez kulturę w poszczególnych miastach” – podsumowanie
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie)
Paneliści: Jasminko Halilovic (Udruženje Urban Bośnia i Hercegowina)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

17:30 – 18:30
PARTNERSHIP FAIR – prezentacje inicjatyw i organizacji

18:30
KOLACJA

NIEDZIELA, 6 PAŹDZIERNIKA

DYSKUSJE I WARSZTATY

10:00 – 12:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „I co z tego wynika” – podsumowanie wszystkich paneli i warsztatów ze wszystkimi uczestnikami osi
Moderator: Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

10:00 – 11:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Utopie samoorganizacji w praktyce”
Moderatorzy: Anna Chistoserdova (Galeria Y, Białoruś), Lukas Berberich (Centrum Tabačka, Słowacja)
Prezentowane inicjatywy: Garage Gang (Ukraina), SOSka (Ukraina), Hostel Emma (Polska), Autonomiczna Przestrzeń Społeczna Cicha (Polska), Metelkova (Słowenia), Kiosk for Culture (Mołdawia), Love Kills Collective (Rumunia), Kawiarnia „Kawka” (Polska)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 12:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Gadająca Biblioteka” – otwarte spotkanie niemoderowane z panelistami osi
Paneliści: Alicja Rogalska (artystka, Polska), Anna Zvyagintseva (Hudrada, Ukraina), Mykola Ridnyi (SOSka, Ukraina), Valiancina Kisialiova (Galeria Y, Białoruś), Mariana Assenova (Fundacja Nova kultura, Bułgaria), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Aung Soe Min (Pansondan, Birma), Paulina Paga (Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Polska), Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska), Anna Chistoserdova (Galeria Y, Białoruś), Lukas Berberich (Centrum Tabačka, Słowacja), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia), Michał Wolny (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych „Tektura”, Polska), Alicja Kawka (Kawiarnia „Kawka”, Polska), Oleksandr Suprunets (Garage Gang, Ukraina), Anna Rozhentsova (DK La Mora, Białoruś), Małgorzata Gąsiorowska (Spółdzielnia Emma, Polska)
Miejsce: Autonomiczna Przestrzeń Społeczna Cicha

10:00 – 12:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Nowe media – nowa edukacja” – debata
Moderator: Piotr Celiński (UMCS Lublin, Polska)
Paneliści: Melinda Sipos (Kitchen Budapest , REPLYtoALL, Węgry), Paweł Passini (neTTheatre, Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód”, Polska) Grzegorz Stunża (Media Education Lab Gdańsk, Polska), João Ventura (Teatr Miejski z Portimao, Portugalia)
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

12:30 – 13:30
PODSUMOWANIE KONGRESU

13:30 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA

15:00 – 16:30
PANEL ZAMYKAJĄCY: PARTNERSTWO WSCHODNIE – PARTNERSTWO ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Moderator: Jacek Żakowski (Gazeta Wyborcza, Polska)
Paneliści: Mykola Riabczuk (Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych, Ukraina), Robert Kusek (Międzynarodowe Centrum Kultury, Fundacja Anna Lindh, Polska), Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Polska)