Rekomendacje

Przedstawiamy Państwu Rekomendacje Pierwszego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. W dokumencie tym staraliśmy się uwzględnić postulaty postawione przez uczestników Kongresu: 300 twórców, menadżerów i animatorów kultury, przedstawicieli ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, mediów z 17 krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej.

Ostateczna treść Rekomendacji została uzgodniona pod kuratelą Rady Programowej Kongresu.

Łączy nas wspólne przekonanie że kultura jest szczególnie istotnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczny i ekonomiczny, budującym dialog ponad granicami i otwierającym nowe możliwości. Dlatego apelujemy o budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, włączającej kraje PW i respektującej ich różnorodność w sferze prawnej, społecznej i ekonomicznej; większe zaangażowanie organizacji z krajów PW w budowanie europejskiej polityki sąsiedztwa, stworzenie profesjonalnych programów edukacyjnych i mechanizmów finansowych dla artystów i praktyków kultury w krajach PW, ułatwienie współpracy kulturalnej i mobilności artystów i menadżerów kultury między PW a UE.

Naszą główną ideą jest budowa Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego,  wspierającego rozwój społeczny i ekonomiczny oraz  wspierającego długofalową współpracę Unii Europejskiej z sąsiadami, w tym nie tylko z krajami Partnerstwa Wschodniego, ale także Rosją i Turcją.

Gorąco namawiamy, abyście wzięli  pod rozwagę te Rekomendacje, jako głos praktyków kultury, w tworzeniu kolejnych mechanizmów, systemów i programów dla Partnerstwa Wschodniego.

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego
Krzysztof Czyżewski

Rekomendacje Kongresu przygotowane w trzech wersjach językowych można pobrać poniżej:

Rekomendacje_PL (pdf)

Recommendations_ENG (pdf)

РЕКОММЕНДАЦИИ_RUS (pdf)