O projekcie

Miasta Lublin i Lwów to największe ośrodki pogranicza polsko-ukraińskiego. Dzieli je jedyne dwieście dwadzieścia kilometrów geograficznej odległości, ale i – przepaść skutecznie wytłumiająca społeczne kontakty. Dwa miasta o dynamicznej kulturze, dwa unikatowe środowiska sztuki – odseparowane „twardą” granicą strefy Schengen, pozbawione szansy na dialog.

Ideą projektu L² [czytaj „elKwadrat”]  jest stworzenie okazji do spotkania po raz pierwszy środowisk twórczych Polski i Ukrainy; Lublina i Lwowa. Bezpośredni kontakt osób o podobnych profesjach, marzeniach, poszukiwaniach twórczych ma być pretekstem do wymiany idei, wiedzy, doświadczeń, „know-how” w obszarze sztuki i kultury, co w dalszej perspektywie przyczyni się budowania inicjatyw oddolnych społeczności Europy Środkowo-Wschodniej.

L² stwarza dogodne okoliczności dla spotkania – przede wszystkim przedstawicieli „młodej”, poszukującej, niezależnej, alternatywnej, aktualnej, nowoczesnej sztuki i kultury.

Pierwszym etapem projektu L², zrealizowanym w listopadzie 2008 roku był wyjazd około 100 osób z Lublina do Lwowa, w celu zorganizowania tam różnorodnych prezentacji artystycznych: koncertów, spektakli, warsztatów, wydarzeń muzycznych, prezentacji multimedialnych, projekcji filmowych, pokazów mody alternatywnej, pokazów performance oraz wykładów o sztuce i kulturze. Grupa ta miała ukazać możliwie najszersze spektrum twórczości poszukujących środowisk artystycznych. Menadżerowie kultury, kuratorzy, animatorzy, publicyści i reprezentanci organizacji pozarządowych eksplorowali nieznane obszary środowisk kulturalnych Lwowa, także po to, by wypracować modele przyszłej współpracy.

Drugi etap projektu L², zrealizowany w kwietniu 2009 roku w Lublinie, był odpowiedzią Lwowa na „kulturalny szturm” środowiska lubelskiego. Reprezentacja lwowskich artystów, również w sile około 100 osób, przedstawiła w Lublinie swoje projekty zainspirowane poziomymi kontaktami między artystami z Ukrainy i Polski. Ta prawdopodobnie największa prezentacja młodej kultury ukraińskiej w Polsce rozgrywała się na kilku obszarach: sztuk wizualnych (malarstwo, instalacje, multimedia, fotografia), muzyki, teatru, działań performatywnych, happeningów oraz akcji parateatralnych. Patronat nad lubelską edycją „potęgowania kultury Lublina i Lwowa” objął ambasador Ukrainy w Polsce, najwymowniej w ten sposób doceniając wkład Lublina w promocję ukraińskiej kultury.