O projekcie

Warsztaty Kultury w Lublinie wspólnie z Fundacją Teren Otwarty i Narodowym Centrum Kultury będą realizować w tym roku program: Laboratorium Sztuki Społecznej – Centrum (LSS Centrum) w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 na terenie miasta Lublin. Program ma na celu wprowadzanie innowatorskich działań animacyjnych na terenie Starego Miasta i Śródmieścia ukierunkowanych na współpracę z lokalną społecznością w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę.

Program trwa od lutego do grudnia 2016 i będzie składał się z 4 etapów:

  • Przeprowadzenie diagnozy środowiskowej (luty – maj 2016)
  • Prezentacja rezultatów diagnozy oraz głoszenie otwartego naboru na inicjatywy lokalne realizowane na dzielnicach Śródmieście i Stare Miasto (czerwiec 2016)
  • Realizacja inicjatyw lokalnych (lipiec – październik 2016)
  • Podsumowanie i ewaluacja (listopad 2016)

Pierwszy etap to przeprowadzenie diagnozy środowiskowej na terenie dzielnic: Stare Miasto i Śródmieście metodą badania poprzez działanie (participation action research). Diagnoza będzie realizowana metodami warsztatowymi, którą koordynuje Fundacja Teren Otwarty.

Kolejne etapy projektu LSS Centrum to otwarty nabór na inicjatywy lokalne zaproponowane przez lokalnych aktywistów, animatorów, mieszkańców Starego Miasta i Śródmieścia, ich realizacja w okresie letnio – wiosennym i ewaluacja, za którą odpowiadają Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z Europejską Fundacją Kultury Miejskiej. Zakończenie projektu przewidujemy na początek grudnia 2016 w formie otwartego forum, gdzie zostaną zaprezentowane zrealizowane inicjatywy, wnioski dotyczące inicjatyw i ich wpływu na rozwój lokalnej społeczności oraz wnioski na przyszłość, dotyczące kontynuacji tego typu inicjatyw.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.