O projekcie

Lub design to cykl interdyscyplinarnych wydarzeń – warsztatów, wykładów i akcji skoncentrowanych wokół tematyki designu oraz miejskiej przestrzeni publicznej. Projekt ma na celu budowanie angażującej się społeczności, która w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości otoczenia, w którym funkcjonuje.

Poprzez proponowane działania chcemy uwrażliwić mieszkańców Lublina na problem przestrzeni publicznej – jej funkcjonalności, estetyki – uświadomić, że własnymi siłami są w stanie dokonać wielu znaczących zmian i wyposażyć ich w odpowiednie ku temu kompetencje. Chcemy pomóc mieszkańcom miasta odzyskać przestrzeń publiczną i sprawić, że poczują się w niej jak u siebie, a angażując również specjalistów – projektantów, architektów czy socjologów – liczymy na integrację różnych środowisk i wywołanie szerszej dyskusji na temat jakości życia w Lublinie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 https://www.facebook.com/lubdesign/