O projekcie

Program rezydencyjny MINDWARE to pole dla artystycznej refleksji i interwencji w miejskiej przestrzeni komunikacji społecznej. Przestrzeń ta jest dzisiaj zdominowana przez cyfrowe technologie medialne i łączące je sieci, które wytyczają także nowe sposoby postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Technologie te nie tylko na stałe zagościły w krajobrazie przestrzeni publicznej – zarówno w sensie obecności fizycznej jak i na poziomie niewidzialnych gołym okiem zasięgów i transmisji – ale z impetem podbijają zbiorowe wyobraźnie i zmieniają towarzyszące im języki.

Zaproszonych do lubelskich rezydencji artystów i teoretyków poproszono o interpretacje wpisanych w tę przestrzeń kodów, używanych do ich transmisji mediów oraz dostępnych reguł i wzorców dialogowania.

Płaszczyzną odniesienia w realizacji lubelskich rezydencji artystycznych były krytyczne odniesienia do „cyfrowych” wyobrażeń i języków: logika „cyfrowych” imaginariów kultury i dokonywane na jej podstawie re-kodowanie kultury. Artyści-rezydenci zmierzyli się, przy pomocy badaczy komunikacji i kultury, z fizycznie istniejącym miejskim „hardware”, czyli infrastrukturą miasta, i regulującym ją w codziennym użytkowaniu „systemem operacyjnym”, czyli stosowanymi regułami komunikacji. Powstające w ramach projektu dzieła sztuki były zatem żywym „software” kultury, ucieleśnieniami tytułowego MINDWARE.

Za merytoryczną zawartość projektu odpowiadali:
Zbigniew Sobczuk (Warsztaty Kultury w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych) – kurator sztuki i organizator wydarzeń artystycznych
dr Piotr Celiński (Zakład Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS) – medioznawca
Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Orkiestra św. Mikołaja) – animator kultury, muzykant

Za koordynację projektu odpowiadali:
Maria Artemiuk (Warsztaty Kultury w Lublinie) – animator kultury
Magdalena Kawa (Zakład Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS) – politolożka
Konsultantem spraw merytorycznych jest:
Roman Hankievych (Instytut Sztuki Aktualnej we Lwowie) – historyk i krytyk sztuki
Konsultantem spraw organizacyjnych jest:
Rafał Koza Koziński (Warsztaty Kultury w Lublinie) – kreator kultury, artysta miasta