O projekcie

Projekt Siła Sztuki składał się z dwóch współzależnych części: wystawy dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Lwowskim Pałacu Sztuki oraz sympozjum poświęconemu kolekcjonowaniu sztuki współczesnej i ochronie dziedzictwa kulturowego w krajach, w których dokonują się dynamiczne przemiany polityczne i społeczne, na bazie sytuacji w Polsce i na Ukrainie.

Punktem odniesienia dla konferencji była idea programu „Znaki Czasu”, na bazie której zostały zbudowane regionalne kolekcje sztuki współczesnej w Polsce. Celem projektu była prezentacja sztuki współczesnej oraz dzielenie się dokonaniami mającymi wpływ na rozwój kultury, w szczególności wpływ na gromadzenie dzieł sztuki w postaci kolekcji, które są własnością społeczną.

W związku z przygotowaniem wystawy i sympozjum nawiązano współpracę z instytucjami prowadzącymi polskie regionalne kolekcje sztuki, a także z instytucjami koordynującymi powstawanie i finansowanie tych kolekcji. Zarówno wystawa, jak i sympozjum skierowane były do miejsc i osób zajmujących się prezentacją i promocją sztuki współczesnej, w szczególności do muzeów, galerii sztuki, uczelni artystycznych oraz innych instytucji zajmujących się gromadzeniem i kolekcjonowaniem dzieł sztuki w Polsce i na Ukrainie, a także do kuratorów, krytyków i historyków sztuki.

Kanwą projektu jest związek aktualnej sytuacji na Ukrainie z niedawnymi polskimi problemami w zakresie promocji sztuki i jej kolekcjonowania. Niedobór odpowiednich programów umożliwiających finansowe wsparcie rozwoju sztuki oraz niska świadomość społeczna w obu krajach, spowodowały w ostatnich latach prawie zupełny zanik działań kolekcjonerskich, w szczególności gromadzenia sztuki współczesnej. Do tego dołożyło się „rynkowe wypływanie” dzieł sztuki za granicę oraz emigracja samych artystów. Po okresie głębokich zmian politycznych i ustrojowych, w obu narodach pojawiła się potrzeba zmian jakościowych w kulturze, która powoli i na różne sposoby materializuje się. Wzajemne wspieranie się Polski i Ukrainy we wspólnych wysiłkach mających na celu gruntowną zmianę sytuacji jest zasadne, potrzebne i niezwykle wartościowe.

Zadanie realizowane było we współpracy partnerów z Ukrainy i Polski, w tym Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warsztatów Kultury w Lublinie, Galerii KONT (ACK UMCS) w Lublinie, Lwowskiego Pałacu Sztuki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, Galerii Dzyga we Lwowie, lwowskiego Stowarzyszenia Virmenska – 35, Instytutu Polskiego w Kijowie, Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura, Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwowskiej Galerii Sztuki.

W sympozjum wzięło udział około 20 prelegentów z Polski i Ukrainy, a dodatkowo kilkunastu obserwatorów z głównych ośrodków kulturalnych z całej Ukrainy.