O projekcie

„Słowodaję…” to święto mądrości słowa zawartej w niezwykłych historiach przedstawianych przez opowiadaczy z całego kraju oraz artystów działających w ramach ruchu odnowy tradycji opowiadania historii czyli storytelling revival. Kilkadziesiąt godzin opowieści urzeczywistnia się co roku w wyobraźni słuchaczy w otoczeniu magicznego lubelskiego Starego Miasta.

Sztuka opowiadania to nic innego jak kultywowanie żywego, mówionego słowa w bezpośrednim kontakcie ze słuchaczami, nawiązujące do zapomnianych tradycji wielu narodów i kultur. Gawędziarstwo, w dwudziestym wieku zepchnięte na margines, przeżywa dziś na świecie i w Europie prawdziwy renesans. Od lat w wielu krajach powstają ośrodki propagujące współczesną sztukę opowieści, odbywają się festiwale, warsztaty i spotkania, powstają projekty artystyczne oparte o badania nad oralnością.

To właśnie słowo daje nam moc wołania, nazywania, przedstawiania, liczenia, oceniania, dziękowania etc. W dzisiejszym świecie zdominowanym przez media, obraz, dźwięk często zapominamy o słowie. Ciągły pośpiech i pęd w jaki wkroczył, a właściwie został wciągnięty człowiek zmusza do ucinania słów, skracania, posługiwania się półsłówkami. Sztuka mówienia zanika, co powoduje degradacje języka, a co za tym idzie i kultury. Spotkania Opowiadaczy „Słowodaję…” przeciwstawiają się tym zjawiskom, umożliwiając realizacje naturalnej ludzkiej potrzeby wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym.

Zapraszamy do polubienia nas na portalu Facebook >>>

Projekt Spotkania Opowiadaczy Słowodaję przygotowuje Karolina Waszczuk.

Kontakt: k.waszczuk@warsztatykultury.pl, tel. 81 533 08 18