Laurence Benedetti

Laurence Benedetti z Francji, w swojej wieloletniej karierze storytellera przemierzyła prawie cały świat występując na słynnych scenach teatralnych, festiwalowych, bibliotekach, szkołach, więzieniach czy domach opieki. Rozpoczynała swoją karierę zawodową jako bibliotekarka. Potem po odbyciu szkolenia teatralnego została zaproszona do opowiadania w przedszkolach i szkołach podstawowych, gdzie zetknęła się z problemem agresji i przemocy wobec dzieci. „Opowieść jest niezwykle efektywnym narzędziem rozwiązywania międzyludzkich problemów”, zwierza się artystka. Sztuka opowiadania zafascynowała ją całkowicie, tak więc oprócz spektakli dla najmłodszej publiczności zaczęła przygotowywać również programy dla dorosłych związane z rozwojem osobowym i poprawą komunikacji. Opowiada historie z wielu stron świata. Od 1997 do 2003 była kierownikiem artystycznym Festiwalu Sztuki Opowiadania „Pory Baśni” w Montereau we Francji. Przyczyniła się również do powstania festiwalu „Cont’aime” w Vincennes.