Michał Malinowski

Michał Malinowski – storyteller, pedagog, pisarz, artysta, podróżnik. Studiował w Polsce, Szwajcarii, Japonii, USA (Wydział Folkloru i Mitologii, Harvard University). Z pasji do opowiadania i pielęgnowania tradycji ustnego przekazu w 2002 r. otworzył Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którego jest Dyrektorem. Organizuje liczne spotkania, warsztaty, festiwale sztuki opowiadania. Uwrażliwia swoich słuchaczy na piękno niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prowadzi rozległe badania etnograficzne w Polsce i na świecie. Jest autorem książki Polish Folklore and Folktales, która otrzymała Nagrodę AESOP Accolade przyznaną przez American Folklore Association. W 2007/2008 otrzymał stypendium UNESCO na realizację wystawy Amadou Hampate Ba, jednego z największych myślicieli i pisarzy afrykańskich XX wieku.