BAJKOSHIBAI

Bajkoshibai to technika opowiadania, współczesna forma kamishibai – wprowadzona przez Pepe Cabana Kojachi w Peru, a w Polsce opracowana przez Michała Malinowskiego, kustosza Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.

Uważa się, że kamishibai powstało w Japonii w latach 20-tych XX w., jednak jest to część długiej tradycji obrazkowego opowiadania historii (storytellingu), którego początki można datować na IX-X w., gdy mnisi używali ilustrowanych zwojów w połączeniu z narracją do przekazywania nauki Buddy. Później, etoki, czyli ,,opowiadacze obrazków”, zaadaptowali tą metodę do opowiadania świeckich historii. W przedstawieniu kamishibai wykorzystywana jest mała scena-okienko i zamontowane w niej obrazki do przedstawiania opowieści. W trakcie opowiadania historii ilustracje są zmieniane. Z tyłu każdej planszy zamieszczany jest tekst opowieści, który czyta animator kamishibai. Innowacyjność bajkoshibai polega na stosowaniu nie tylko wymiennych obrazków, lecz także ilustracji umieszczanych na rolce, lalek teatralnych, pacynek, kukiełek, marionetek itd…, co jeszcze bardziej przykuwa uwagę widzów i rozbudza ich wyobraźnię. Nowością jest również to, że dana historia nie jest czytana z drugiej strony planszy, lecz opowiadana, co powoduje większe zaangażowanie w opowieść zarówno opowiadacza, jak i słuchaczy, a także pozwala na nawiązanie więzi pomiędzy nimi.

Bajkoshibai jest techniką uniwersalną, tzn. można za jej pomocą opowiedzieć dowolną historię, od zabawnych po moralizatorskie, w dowolnym miejscu. Jest odpowiednia dla widowni w każdym wieku, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To idealne narzędzie o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Rozwija wyobraźnię, kreatywność, a także umiejętność układania, pisania, i opowiadania historii. Może być z powodzeniem stosowane w szkolnictwie na różnych szczeblach, od szkoły podstawowej, przez gimnazjum i szkołę średnią, a także w terapii i przy wielu innych okazjach.