Harmonogram

Projekt obejmuje następujące etapy:

 • 12-13 września:
  • dwudniowe warsztaty z Paulem Bogenem: wypracowanie misji / wizji / strategii organizacji uwzględniającej plan rozwoju widowni.
 • 15 – 16 listopada:
  • dwudniowe warsztaty z Fundacją Impact – narzędzia i metody rozwoju widowni, stworzenie planów rozwoju widowni;
  • indywidualne konsultacje;
  • zbieranie studiów przypadku do publikacji.
 • w grudniu:
  • ogólnopolskie spotkanie poświęcone koncepcji audience development w Warszawie;
  • ewaluacja projektu;
  • wydanie publikacji podsumowującej tegoroczny projekt.