Rekrutacja

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wymagane jest jednak wypełnienie kwestionariusza oraz deklaracja aktywnego zaangażowania ze strony uczestniczących organizacji polegająca na tym, że:

  • będą działać na rzecz realizacji celu – stworzenia strategii i programu rozwoju własnej widowni;
  • wytypują jedną osobę, która stanie się liderem procesu w macierzystej organizacji (współpraca wszystkich pracowników może się momentami okazać niezbędna!) i będzie uczestniczyć w obu warsztatach;
  • udostępnią do wspólnej analizy dane dotyczące swoich widowni;
  • użyczą materiałów zdjęciowych dokumentujących realizowane przez nie projekty lub wyrażą zgodę na wykonanie fotografii na potrzeby promocji i publikacji;
  • wezmą udział w działaniach promocyjnych projektu;
  • wyrażą zgodę na prezentację przebiegu oraz wyników procesu na stronie internetowej www.rozwojwidowni.pl oraz w publikacji podsumowującej projekt.

Zdając sobie sprawę z Państwa ograniczonego czasu, postaramy się o to, by działania prowadzone były w sposób jak najbardziej efektywny i jednocześnie jak najmniej absorbujący.

Wyboru organizacji uczestniczących w projekcie w tym roku dokonają przedstawiciele Fundacji Impact we współpracy z partnerami lokalnymi (Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Lublin: Warsztaty Kultury, Łódź: Stowarzyszenie Topografie i Fabryka Sztuki).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będziemy mogli niestety przyjąć wszystkich organizacji. Głównym założeniem jest stworzenie zróżnicowanych grup, w których zostaną zachowane proporcje pomiędzy organizacjami dużymi i małymi, publicznymi i pozarządowymi, działającymi komercyjnie i nie dla zysku.

W zależności od liczebności grupy w warsztatach będzie mogło wziąć udział jeden/maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

Prosimy o odesłanie kwestionariusza do dnia 31.07.2012 na adres rozwojwidowni@art-impact.pl.

O wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa do 15 sierpnia.