Trans_Misja_Lublin_Europa

Trans_Misja_Lublin_Europa  to program współpracy kulturalnej realizowany w przestrzeni Unia Europejska – Lublin – Europa Wschodnia

Trans_Misja_Lublin_Europa to przekraczanie granic geograficznych, mentalnych, administracyjnych, kulturowych w praktycznych działaniach poszerzających formułę dialogu na temat wartości Europejskich.

Trans_Misja to współdziałanie środowisk na rzecz inspirowania obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł i poznawania aktualnej rzeczywistości  poprzez prezentacje sztuki współczesnej po obydwu stronach granicy.

Trans_Misja_Lublin_Europa to posłannictwo kulturowe zmierzające do Integracji Kultur ponad granicami, przekazywania idei i doświadczeń oraz budowania tożsamości wspólnej Europy.

Ustanawiając Trans_Misję jako jeden z filarów naszych działań programowych i instytucjonalnych mamy świadomość, że będzie to długofalowy i trudny proces. Jednakże podejmujemy to wyzwanie, wierząc że kultura integrująca Europę stanie się manifestacją mocy tkwiących w sztuce i działaniach kulturowych ponad granicami.

Trans_Misja jest programem otwartym, z założenia nastawionym na transformacje i przeobrażenia.

Lublin 2007