Kontakt

Dyrektor programowy

Agnieszka Wojciechowska
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: a.wojciechowska@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18
mobile: 600 977 068

.

Dyrektor artystyczny

Rafał Chwała
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: innebrzmienia@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18