Wolontariusz Kultury 2012

20 września – 18 grudnia 2012

W 2012 roku w ramach projektu Wolontariusz Kultury realizowane były działania w dwóch modułach:

1. Moduł szkoleniowy – składał się ze szkoleń i spotkań dzięki którym uczestnicy projektu zyskali szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury:

 • Globus kultury – historia środowiska kulturalnego w Lublinie.
 • Historia i dziedzictwo kulturowe Lublina.
 • Zarządzanie projektem (przygotowanie, realizacja, ewaluacja).
 • Narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze.
 • Techniki animacji w kulturze.
 • Podstawy marketingu w kulturze.
 • Źródła pozyskiwania funduszy na kulturę.
 • Budowanie relacji i kooperacji z otoczeniem – komunikacja zewnętrzna, konflikt.
 • Prawa i obowiązki wolontariuszy i podmiotów zatrudniających wolontariuszy.
 • Komunikacja i praca w grupie.
 • Relacje między administracją publiczną a III sektorem.
 • Sztuka wystąpień publicznych.

W ramach modułu szkoleniowego były również organizowane spotkania z artystami, animatorami, organizatorami wydarzeń kulturalnych, którzy przybliżali uczestnikom specyfikę pracy w tym sektorze oraz przedstawiali projekty, do współpracy przy których byli zapraszani wolontariusze.

2. Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez różne instytucje kultury w Lublinie i regionie lubelskim, udział i pomoc w organizacji Gali Finałowej programu, a także przygotowanie projektu inicjatywy lokalnej, który zostanie zrealizowany w 2013 roku.

Organizator: Fundacja Kultura Enter
Współorganizator: Warsztaty Kultury
Partner: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Program był realizowany dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta Lublin.