Wolontariusz Kultury 2015

17 września do 15 grudnia 2015

W 2014 roku w ramach projektu Wolontariusz Kultury realizowane były działania w dwóch modułach:

1. Moduł szkoleniowy – składał się ze szkoleń i spotkań dzięki którym uczestnicy projektu zyskali szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury:

 • Zarządzanie projektem (cele, metody, elementy prawne, techniczne i budżetowe, monitoring i ewaluacja)
 • Techniki animacji w kulturze
 • Kulturalna Mapa Lublina
 • Historia i dziedzictwo kulturalne Lublina
 • Zarządzanie widownią
 • Prawa i obowiązki wolontariuszy
 • Relacje między administracją publiczną a III sektorem
 • Budowanie relacji i kooperacji z otoczeniem
 • Praca w grupie
 • Źródła pozyskiwania funduszy na kulturę i sponsoring
 • Podstawy marketingu w kulturze
 • Sztuka wystąpień publicznych

W ramach modułu szkoleniowego były również organizowane spotkania z artystami, animatorami, organizatorami wydarzeń kulturalnych, którzy przybliżali uczestnikom specyfikę pracy w tym sektorze oraz przedstawiali projekty, do współpracy przy których byli zapraszani wolontariusze.

2. Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez różne instytucje kultury w Lublinie i regionie lubelskim, udział i pomoc w organizacji Gali Finałowej programu, a także przygotowanie projektu inicjatywy lokalnej, który zostanie zrealizowany w 2016 roku.