Harmonogram

Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 9 marca do 7 września 2019 (od 2 do 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze 6 godzin), zgodnie z harmonogramem części szkoleniowej.

Wstępny harmonogram Wolontariusz Kultury 2019

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

  • udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć);

udział w co najmniej dwóch wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie, w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu (zgodnie z informacjami podanymi w ankiecie rekrutacyjnej), w minimalnym wymiarze 40 godzin.