Harmonogram

Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 13 stycznia do 9 września 2018 (od 2 do 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze od 4 do 8 godzin, w rozumieniu, że 1 godzina to 45 min. lekcyjnych).

Harmonogram Wolontariusz Kultury 2018

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

  • Udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć)
  • Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach kulturalnych, realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie,  w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu (zgodnie z informacjami podanymi w ankiecie rekrutacyjnej), w minimalnym wymiarze 40 godzin.