Nagrody i wyróżnienia

W 2012 roku Fundacja Kultura Enter zdobyła nagrodę w kategorii „organizacji pozarządowych lub grup obywatelskich” dla programu Wolontariusz Kultury. Konkurs objęty był patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Narodowego Centrum Kultury. Wyróżnienie przyznano „za wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2010–2011 w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce”.

W Dniu Wolontariusza, 5 grudnia 2011, program Wolontariusz Kultury otrzymał Nagrodę Wolontariusza Roku Lubelszczyzny w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.

W tym samym roku jedna z Wolontariuszek ESK – Agnieszka Jarmuł, została nominowana do nagrody Żurawi w kategorii Animator Kultury. Agnieszka wraz z grupą Wolontariuszy ESK założyła Fundację 5Medium zajmującą się nieformalną edukacją w zakresie wiedzy medialnej.

Marta Kurowska – Wolontariuszka ESK została zarządcą grupy dyskusyjnej SPOKO, prężnie animuje środowiskowo lubelskich seniorów oraz założyła fundację tu obok działającą na rzecz rozwoju i aktywizacji kulturalnej i społecznej dzielnicy Wieniawa.

W roku 2010 program Wolontariusz ESK – Lublin 2016 został laureatem konkursu Barwy Wolontariatu w kategorii wolontariat kulturalny, organizowanego co roku przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.