O projekcie

Rok 2019 Warsztaty Kultury w Lublinie rozpoczęły od przeszkolenia koordynatorów wolontariatu związanych z wieloma lubelskimi instytucjami i organizacjami. Sami także uczyliśmy się jak współpracować z Wolontariuszami jeszcze lepiej. W związku z tym czujemy się gotowi, aby ponownie zaprosić wszystkich, którzy chcą na kolejne miesiące stać się częścią ekipy Warsztatów Kultury w Lublinie. Właśnie ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji bardzo szczególnego programu dla Wolontariuszy!

Współpraca przy ważnych dla miasta i jego mieszkańców wydarzeniach to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, ale także szansa na przeżycie niezapomnianego lata, poznanie zespołu, który w pracę wkłada całe swoje serce, a przede wszystkim możliwość zaskoczenia samego siebie tym, jak wiele można się nauczyć i przeżyć w krótkim czasie.

 

Głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 15 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Program zakłada realizację warsztatów i praktyk dla osób zainteresowanych działalnością wolontarystyczną, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Program daje szansę wszystkim uczestnikom na: poznanie całego zespołu Warsztatów Kultury i kompleksowe przygotowanie się do pomocy przy naszych wydarzeniach, co umożliwia skierowanie do bardziej wymagających i satysfakcjonujących zadań w przyszłości.

 

W ramach Programu realizowane będą działania w dwóch modułach:

Moduł szkoleniowy – składa się ze szkoleń i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury:

Przewidujemy szkolenia o tematyce:

  1. Kulturalna Mapa Lublina;
  2. Komunikacja i praca w grupie;
  3. Narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze;
  4. Autoprezentacja (jak opowiadać o sobie);
  5. Sztuka wystąpień publicznych (jak opowiadać o wydarzeniach, przy których pomagamy);
  6. Techniki animacji w kulturze (jak dotrzeć do odbiorcy i przełamać „pierwsze lody”, jak być bardziej asertywnym);
  7. Jak zajmować się z dziećmi i młodzieżą podczas wydarzeń kulturalnych;
  8. Produkcja wydarzenia kulturalnego od A do Z.


Moduł praktyczny
– wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach – takich jak chociażby Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów czy Jarmark Jagielloński – jest wspaniałą okazją dla wszystkich uczestników programu do zmierzenia się ze specyfiką organizacji festiwali oraz współpracy z profesjonalnymi animatorami i managerami podczas całorocznej pracy przygotowawczej do „sezonu letniego” czy też podczas realizacji autorskich programów edukacyjnych i artystycznych.


Organizacja programu:

Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 9 marca do 7 września 2019 (od 2 do 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze 6 godzin), zgodnie z harmonogramem części szkoleniowej.

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

  • udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć);
  • udział w co najmniej dwóch wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie, w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu (zgodnie z informacjami podanymi w ankiecie rekrutacyjnej), w minimalnym wymiarze 40 godzin.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 19 lutego do 4 marca 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia online.

Osoby zakwalifikowane do programu zostaną w późniejszym terminie poproszone o dostarczenie wypełnionych i podpisanych pozostałych załączników (umowa w dwóch egzemplarzach, regulamin).

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem programu może być każda osoba w wieku od 15 do 75 lat, która ma chęć rozwijać się i poznawać tajniki pracy w kulturze i aktywnie udzielać się w życiu kulturalnym miasta oraz współpracować z Warsztatami Kultury w Lublinie.

 

Wykładowcy / trenerzy:

Prowadzący szkolenia to osoby związane od lat z działalnością kulturalną w Lublinie i regionie. Są to pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych posiadający praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, pracy z wolontariuszami, a także szeroką wiedzę na temat wszelkich działań kulturalnych odbywających się na terenie Lublina i regionu, często osoby, które swoje pierwsze doświadczenia przydatne w pracy zdobywały podczas działań wolontarystycznych.

 

Terminy spotkań:

Od 9 marca do 7 września 2019 od 2 do 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze 6 godzin. Dokładne daty części szkoleniowej podane są we wstępnym harmonogramie warsztatów.

 

Koszty:

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty materiałów i ewentualnego cateringu pokrywają organizatorzy.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu

Umowa

Wstępny harmonogram zajęć

Program Wolontariusz Kultury, który realizują Warsztaty Kultury w Lublinie www.warsztatykultury.pl, odbywa się cyklicznie, a tematyka oraz rodzaj szkoleń i warsztatów zmieniają się w zależności od potrzeb wolontariuszy, Warsztatów Kultury w Lublinie oraz założeń strategii kulturalnej miasta.

 

Kontakt:

Warsztaty Kultury  w Lublinie

Grodzka 5a

20-112 Lublin

tel./fax 081 533 08 18

wolontariat@warsztatykultury.pl

https://www.facebook.com/WolontariuszKultury

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Pudło

tel. 081 533 08 18

k.pudlo@warsztatykultury.pl

https://www.facebook.com/WolontariuszKultury