O projekcie

Warsztaty Kultury w Lublinie nie wyobrażają sobie kolejnego sezonu swoich działań bez wolontariuszy. Dlatego jak co roku chcemy zaoferować szczególną możliwość współpracy i rozwoju tym, dla których kultura jest równie ważna i inspirująca jak dla nas. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu „Wolontariusz Kultury”, skierowanego do osób, które pragną współpracować wolontarystycznie z Warsztatami Kultury w Lublinie, poznawać kulturalny potencjał miasta oraz rozwijać swoje kompetencje związane z działalnością kulturalną. Proponowane przez nas spotkania, warsztaty oraz okazje do współpracy przy realizowanych przez nas wydarzeniach dadzą szansę, aby poczuć się częścią naszego zespołu oraz spojrzeć na kulturę w świeży sposób.

Cel programu:

Głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Program zakłada realizację warsztatów i praktyk dla osób zainteresowanych działalnością wolontarystyczną, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Program daje szansę wszystkim uczestnikom na: poznanie całego zespołu Warsztatów Kultury i kompleksowe przygotowanie się do pomocy przy naszych wydarzeniach, co umożliwia skierowanie do bardziej wymagających i satysfakcjonujących zadań w przyszłości.

W ramach Programu realizowane będą działania w dwóch modułach:

Moduł szkoleniowy – składa się ze szkoleń i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury:

Przewidujemy szkolenia o tematyce:

 1. Kulturalna Mapa Lublina;
 2. Komunikacja i praca w grupie;
 3. Narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze;
 4. Autoprezentacja (jak opowiadać o sobie);
 5. Sztuka wystąpień publicznych (jak opowiadać o wydarzeniach, przy których pomagamy);
 6. Techniki animacji w kulturze (jak dotrzeć do odbiorcy i przełamać „pierwsze lody”, jak być bardziej asertywnym);
 7. Jak zajmować się z dziećmi i młodzieżą podczas wydarzeń kulturalnych;
 8. Produkcja wydarzenia kulturalnego od A – Z;
 9. Jak zarządzać swoją karierą zawodową (inspirujące ścieżki kariery);
 10. Spotkania integracyjne.

Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach – takich jak chociażby Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów czy Jarmark Jagielloński – jest wspaniałą okazją dla wszystkich uczestników programu do zmierzenia się ze specyfiką organizacji festiwali oraz współpracy z profesjonalnymi animatorami i managerami podczas całorocznej pracy przygotowawczej do „sezonu letniego” czy też podczas realizacji autorskich programów edukacyjnych i artystycznych.


Organizacja programu:

Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 13 stycznia do 9 września 2018 (od 2 do 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze od 4 do 8 godzin, w rozumieniu, że 1 godzina to 45 min. lekcyjnych).

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

 • Udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć)
 • Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach kulturalnych, realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie,  w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu (zgodnie z informacjami podanymi w ankiecie rekrutacyjnej), w minimalnym wymiarze 40 godzin.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywa się od 5 grudnia do 17 grudnia 2017. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia online. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną w późniejszym terminie poproszone o dostarczenie wypełnionych i podpisanych pozostałych załączników (umowa w dwóch egzemplarzach, regulamin) 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Wolontariusza Kultury 2018

Umowa Wolontariusza Kultury 2018

Harmonogram Wolontariusz Kultury 2018

Uczestnicy:

Uczestnikiem programu może być każda osoba w wieku od 16 – 75 lat, która ma chęć rozwijać się i poznawać tajniki pracy w kulturze i aktywnie udzielać się w życiu kulturalnym miasta oraz współpracować z Warsztatami Kultury w Lublinie.


Wykładowcy / trenerzy:

Prowadzący szkolenia to osoby związane od lat z działalnością kulturalną w Lublinie i regionie. Są to pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych posiadający praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, pracy z wolontariuszami, a także szeroką wiedzę na temat wszelkich działań kulturalnych odbywających się na terenie Lublina i regionu, często osoby, które swoje pierwsze doświadczenia przydatne w pracy zdobywały podczas działań wolontarystycznych.

Terminy spotkań:

Od 13 stycznia do 8 września 2018 od 2 do 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze od 4 do 8 godzin, w rozumieniu, że 1 godzina to 45 min. lekcyjnych. Harmonogram spotkań można pobrać poniżej.

 

Koszty:

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty materiałów i ewentualnego cateringu pokrywają organizatorzy.

Kontakt:

Warsztaty Kultury  w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
tel./fax 081 533 08 18
wolontariat@warsztatykultury.pl
facebook.com/WolontariuszKultury

Koordynator projektu:

Katarzyna Pudło
tel. 81 533 08 18
wolontariat@warsztatykultury.pl
facebook.com/WolontariuszKultury

Program, który pilotują Warsztaty Kultury w Lublinie www.warsztatykultury.pl, odbywa się cyklicznie, a tematyka oraz rodzaj szkoleń i warsztatów zmieniają się w zależności od potrzeb wolontariuszy, Warsztatów Kultury w Lublinie oraz założeń strategii kulturalnej miasta.