Rekrutacja

Rekrutacja do projektu Wolontariusz Kultury 2018 odbywa się od 5 grudnia do 17 grudnia 2017. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia online. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną w późniejszym terminie poproszone o dostarczenie wypełnionych i podpisanych pozostałych załączników (umowa w dwóch egzemplarzach, regulamin) 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Wolontariusza Kultury 2018

Umowa Wolontariusza Kultury 2018