Rekrutacja

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 19 lutego do 4 marca 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia online.

Osoby zakwalifikowane do programu zostaną w późniejszym terminie poproszone o dostarczenie wypełnionych i podpisanych pozostałych załączników (umowa w dwóch egzemplarzach, regulamin).

Uczestnicy:

Uczestnikiem programu może być każda osoba w wieku od 15 do 75 lat, która ma chęć rozwijać się i poznawać tajniki pracy w kulturze i aktywnie udzielać się w życiu kulturalnym miasta oraz współpracować z Warsztatami Kultury w Lublinie.

REGULAMIN

UMOWA