LSS – warsztaty

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS), które wprowadzą uczestników w praktykę zbierania i opracowywania danych wyjściowych dla działań artystycznych i kulturalnych w dzielnicach Lublina.

Na warsztatach przedstawimy teoretyczne i praktyczne aspekty budowania kwestionariusza ankiety i scenariusza wywiadu. Przedstawimy instruktaż prowadzenia wywiadów, postawy względem rozmówców i omówimy etyczne aspekty gromadzenia danych. Uczestników warsztatów wprowadzimy w metody badawcze i omówimy wybrane narzędzia (m.in. mapy mentalne), które będę wykorzystywane w ramach Laboratorium Sztuki Społecznej.

Celem warsztatów będzie przygotowanie uczestników do zrekonstruowania obrazu Kalinowszczyzny, dzielnicy która jako pierwsza zostaje objęta programem rezydencji LSS. Tym samym uczestnicy warsztatów zostaną przysposobieni w umiejętności konieczne do pracy w terenie i w wiedzę niezbędną do zbudowania obrazu Kaliny jako przestrzeni społecznej i przestrzeni działań artystycznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach terenowych, szczególnie zapraszamy osoby mieszkające w dzielnicy Kalinowszczyzna. Chętni uczestnicy będą mogli wziąć udział w projekcie LSS residencies – rezydencji artystycznych w charakterze wolontariuszy.

Warsztaty poprowadzą: Anna Bakiera i Cezary Hunkiewicz z Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej

Warsztaty odbędą się w dniach

17.05.2014, godz. 15:00-18:00 zajęcia w Warsztatach Kultury, ul. Gordzka 5a

18.05.2014, godz. 13:00-16:00 zajęcia w terenie – dzielnica Kalinowszczyzna, zbiórka w Warsztatach Kultury

Zapisy potrwają do dnia 15 maja 2014 do godz. 16:0o
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy przesłać maila zawierającego: imię i nazwisko, mail oraz telefon kontaktowy na lss.residencies@gmail.com w treści maila wpisać zwrot „Warsztaty LSS”, lub zgłosić się telefonicznie 81 533 08 18

Warsztaty są częścią Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS) projektu międzynarodowych rezydencji, wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Projekt ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnicę Kalinowszczyna, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego.

.

Anna Bakiera – kulturoznawca, animatorka kultury, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki KUL. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie Upowszechniania kultury. Założycielka Brain Damage Gallery, niezależnej galerii prezentującej sztukę najnowszą. Organizatorka wielu wydarzeń związanych z działaniami w przestrzeni publicznej („LFG: All My City”, „Meeting of Styles”, „Documentary Stuff”, „Back2Black”, „b.i.t.s. festival”, „LubARTowska”).

Cezary Hunkiewicz – socjolog, animator kultury, nauczyciel akademicki, doktorant w Instytucie Socjologii KUL, prezes Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Uczestnik projektów badawczych związanych z kulturą, współautor projektu “Monitoringu i Ewaluacji” w aplikacji finałowej Lublin ESK2016. Kurator i badacz sztuki ulicznej. Od kilku lat prowadzi i organizuje warsztaty oraz wykłady związane ze sztuką w przestrzeni miejskiej.

.

Projekt LSS Residencies jest realizowany jest jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Narodowego Centrum Kultury oraz środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski.