o projekcie

Wschód Kultury w Lublinie jest projektem, który ma na celu tworzenie trwałej platformy dla prowadzenia dialogu oraz wymiany idei przedstawicieli środowisk kulturalnych, a także wypracowanie nowych (w założeniu innowacyjnych) rozwiązań współpracy pomiędzy środowiskami polskimi a środowiskami twórczymi krajów Partnerstwa Wschodniego.

Zdobywane w trakcie realizacji projektu Wschód Kultury kompetencje i doświadczenie umożliwiają budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, włączając zarówno nas jak i naszych wschodnich partnerów w obieg kultury europejskiej, przy pełnym poszanowaniu zarówno naszej jak i ich różnorodności oraz odrębności.

Istotnym elementem projektu jest budowanie stałych relacji pomiędzy środowiskami kulturalnymi miast zaangażowanych we Wschód Kultury tj. Białegostoku, Rzeszowa i Lublina, a także pokazywanie „bogactwa peryferii” czyli różnorodności i ogromnego potencjału kulturalnego wschodnich regionów Polski.

Lubelska odsłona Wschodu Kultury realizowana będzie w tym roku w dniach 8-13 lipca 2014 r. w przestrzeni Starego Miasta w Lublinie.

Podczas 6 dni Festiwalu, chcemy zaprezentować najciekawsze zjawiska kultury zarówno z Polski, krajów Partnerstwa Wschodniego, Europy Zachodniej jaki i szeroko pojętej kultury światowej. Program oparty będzie na prezentacji różnych dziedzin sztuki – muzyki, literatury, filmu czy sztuk wizualnych. Nie zabraknie też specjalnych projektów artystycznych stworzonych specjalnie na lubelski Festiwal.